LaRouche: Köpenhamnsmötet måste avvisa Londons folkmordspolitik

I ett uttalande den 24 november sa Lyndon LaRouche:
- När stats- och regeringscheferna för världens ledande nationer träffas i Köpenhamn den 7 december måste de bestämt ta avstånd från den folkmordspolitik som har propagerats i decennier av framstående "miljövänner" som prins Philip och hans klimatbluffsskojare. Planerarna av detta s.k. miljömöte har redan gjort klart att deras avsikt är att minska befolkningen, som ett sätt att minska människans påstådda påverkan på klimatet, och ansluter sig därmed till den av Philips WWF förda avfolkningspolitiken. Den avsikten är inte bara folkmordsmässig, utan den stöder sig på det som upprepade gånger har bevisats vara lögner om en av människan skapad global uppvärmning.

- Avslöjandet nyligen om hur klimatforskningsenheten vid University of East Anglia har manipulerat och mörklagt forskningsresultat förstärker det tidigare intrycket att hela klimathotkampanjen från första början har varit en mordisk forskningsbluff. Det rådde aldrig något tvivel om att seriösa framstående forskare hade rätt i sina påståenden att ett stopp för den teknologiska utvecklingen i namn av att "minska koldioxidutsläppen" skulle leda till folkmord. Men nu går det inte längre att förneka den verkligheten.

- Särskilt avslöjande är att WWF självt, vars främsta sponsor, prins Philip, har uttryckt en önskan om att bli återfödd som ett dödligt virus för att "lösa" problemet med "överbefolkningen" i världen, är direkt inblandat i att formulera rekommendationer om klimatet. WWF självt sponsrar East Anglia-enheten, och är därmed direkt involverat i formuleringar framtagna av FN:s klimatplanel IPCC, som har iklätt sig rollen som diktator över klimatforskningen, och säger att en ökning av folkmängden och levnadsstandarden är den främsta orsaken till en ökning av de globala utsläppen. Olycksbådande är att FN:s Fund for Population Activities i sin rapport 2009 tar IPCC:s analyser som utgångspunkt för att efterlysa en minskning av världsbefolkningens tillväxt så att den inte kommer upp över åtta miljarder år 2050.

- Den brittiske lorden Christopher Monckton, som har slagits länge mot klimatbluffen, har rätt när han, som svar på East Anglia-avslöjandena, säger att klimatforskarklicken är en samling bluffmakare och brottslingar. Men deras största brott, som de tänkte begå i Köpenhamn, genom att kräva minskad tillväxt av folkmängden och högteknologisk forskning, kan ännu förhindras. Nationer måste agera nu för att fördöma prins Philips folkmordsagenda, och stoppa den på en gång.

Läs mer på hemsidan The Copenhagen conference  Scandal (engelska, tyska och franska)  http://www.copenhagenscandal.org/

Se den nya videon från LPACTV:  Cancel Copenhagen
http://larouchepac.com/lpactv?nid=12611