EAP välkomnade president Medvedev

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP välkomnade den ryske presidenten Dimitri Medvedev till Stockholm med ett flygblad som delades ut till alla deltagare i EU-toppmötet i Grand Hotell. Sveriges regering och EU uppmanades att gå med i den gigantiska rysk-kinesiska ekonomiska utvecklingsplanen, för att som Lyndon LaRouche föreslagit använda den för att komma undan det dödliga globala finansiella sammanbrottet. För sin ekonomiska överlevnad måste Sverige och Europa samarbeta med Ryssland och slutgiltigt begrava det brittiska imperiets geopolitik att splittra Eurasien under ett århundrade av världskrig och kallt krig.

Det rysk-kinesiska samarbetsavtalen och den därav följande nya ryska ekonomiska politiken att utveckla sig till mer än råvaruleverantör är en enorm möjlighet för Sverige och Europa att ansluta sig till den fyrmaktsöverenskommelse som Lyndon LaRouche förespråkar. Det rysk-kinesiska avtalet är ett steg till att konsolidera ett samarbete som kan dra in Indien och USA för att stabilisera dollarn och världens finanssystem i ett Nytt Bretton Woods. Redan de rysk-kinesiska projekten skapar reella värden som stabiliserar de stora annars mycket osäkra kinesiska dollartillgångarna. Ett kreditsystem, där länderna skapar kredit nationellt och bilateralt, kan genom massiv finansiering av ännu fler stora infrastrukturprojekt ytterligare stabilisera dollarn med ett realt värdeskapande, samtidigt som det finansiella systemet saneras från sina spelskulder genom konkursförfaranden.

Genom att ansluta sig till de rysk-kinesiska utvecklingsprojekten skulle Sverige och Europa därmed inte bara kunna sätta sina stillastående fabriker i arbete, utan också börja lämna den ruinerande politiken att täcka bankernas spelskulder och bidra till en lösning på den finansiella krisen.

Flygbladet uppmanade också Sverige och EU att stöda den ryske utrikesministern Lavrovs erbjudande från utrikesministermötet mellan Ryssland, Kina och Indien i Bangalore den 28 oktober att utveckla en kollektiv strategi tillsammans med USA och Nato för att stabilisera Afghanistan. Detta är ett alternativ till de ständigt ökande truppförstärkningarna och fortsatt blodbad i Afghanistan. Den kooperativa strategin består i ett samarbete mellan grannländerna inkl. Pakistan och Iran att stoppa narkotika och vapensmugglingen och stabilisera den interna situationen i Afghanistan med ekonomiska utvecklingsprojekt för bevattning, jordbruk och transporter.

Toppmötet mellan EU och Ryssland var också mycket mer avspänt än efter brittiska imperiets Georgienprovokation förra året. President Medvedev kunde t.o.m. tillåta sig skämta om att Carl "den XII:e" Bildt hade "förhastat sig lite" i sina uttalanden om Ryssland. Det brittiska imperiets försök att upprätthålla spänningarna mellan öst och väst har försvagats i den finansiella krisen för anglo-holländska monetära systemet och genom att Bush/Cheney slutligen avsatts och den amerikanska utrikespolitiken ersatts av Hillary Clintons. Under statsminister Reinfeldts "ledarskap" kastades möjligheten med toppmötet tyvärr bort i diskussioner om att påverka vädret (inför ett annat väntat brittiskt fiasko med Köpenhamnsmötet om klimatet). Det enorma gasprojektet North Stream i Östersjön kunde annars använts offensivt för att snabbt komma med i de gigantiska rysk-kinesiska utvecklingsplanerna.

Vad som var positivt var att EU välkomnade signalerna från den ryske presidentens tal till nationen om en modernisering av den ryska industrin. EU-kommissionens ordförande Barroso deklarerade klart och tydligt att detta var något man ville vara en del av. Det innebär att EU och Sverige faktiskt har börjat dras in i den dynamik, som sattes igång genom det rysk-kinesiska avtalen. Ju mer affärssamarbete, som utvecklas i denna riktning, desto mer kommer det stå klart att Sverige och EU också måste stödja och bejaka den fyrmaktsöverkommelse som LaRouche förespråkar.

Här kan du läsa det flygblad vi delade ut