Medvedev fortsätter Rysslands ekonomiska omsvängning

När den ryske presidenten Medvedev höll sitt årliga tal till nationen torsdagen den 12 november, slog han an några av de viktigaste tongångarna i Rysslands nya samarbete med Kina. Lyndon LaRouche betonade att talet måste ses som en fortsättning på politiken bakom det gigantiska samarbetsavtalet mellan Ryssland och Kina den 13 oktober och möjligheterna Ryssland har att spela en avgörande roll i en fyrmaktsallians för att besegra den globala finansoligarkin baserad i London.

Här följer några av talets höjdpunkter:

Medvedev fokuserade på att den ryska ekonomins behöver vara baserad på teknologiska och vetenskapliga innovationer, istället för utvinning och export av råvaror. Han citerade den franske vetenskapsmannen Louis Pasteur som sa att "Vetenskap måste vara fäderneslandets mest upphöjda form, eftersom av alla slags folk, kommer de att bli ledande som överträffar de andra på tankens och den mentala förmågan fält. Vi borde se till att vetenskapsmän vill arbeta i sina egna länder."

Medvedev vidareutvecklade tanken på följande sätt:

- Nationens prestige och nationella välstånd kan inte upprätthållas i evighet av det förflutnas framgångar. Olje- och gasproduktionen, som utgör en stor andel av budgetinkomsterna; kärnkraft som garanterar vår väpnade säkerhet, liksom industriell och offentlig infrastruktur - dessa skapades alla av sovjetiska vetenskapsmän. Med andra ord, vi skapade dem inte. Det är dags att vi, den nuvarande generationen ryssar, gör vår röst hörd; att vi lyfter upp Ryssland till en högre civilisationsnivå. Rysslands välstånd i den nära framtiden kommer att bero på hur framgångsrika vi är i att utveckla idéer, kunskaper och vetenskap; att hitta och stödja människor som är kreativa; och att uppfostra väldigt unga människor till intellektuell frihet och aktivitet.

- Vi prioriterade utvecklingen av vår gamla ekonomi baserad på råvaror, och bara få och osystematiska åtgärder vidtogs för att främja våra innovativa teknologier. Vi kan inte skjuta upp detta längre. Vi måste börja modernisera samtliga våra industrier. Jag anseratt detta är en överlevnadsfråga för vårt land i den moderna världen.

- Det är dags för dagens generation av det ryska folket att kliva fram och lyfta Ryssland upp till en ny och högre nivån i att utveckla civilisationen, tillade presidenten.

President Medvedev ägnade en hel del av sitt tal åt Rysslands roll i utvecklingen av toppmodern kärnkraftteknik, inkluderande en ny generation av kärnkraftsverk och bränsle, samt samarbete med andra nationer om fusionsforskning.