Se videopresentationen av danska valkampanjen FRÅN Mars!

Danska Schillerinstitutets vänner ställer upp i kommunalvalen  i Köpenhamns, Århus och Halsnäs kommuner, samt till regionstyrelserna. I en presentation FRÅN Mars 2059 berättar partiledare Tom Gillesberg varför valet 50 år tidigare var så avgörande. Se videon på valkampanjens hemsida http://www.sive.dk/valg2009/media.html

Känner du någon i Danmark så skicka länken och uppmana dem att att rösta på Schillerinstitutets vänner - SIVE i valen den 17 november!