Ryssland och Kina börjar genomdriva LaRoucheplanen

De kinesiska och ryska regeringarnas beslut att gemensamt satsa på långsiktig utveckling av fysisk infrastruktur i sina länder är, med tanke på att hela världen just nu plågas av en förfärlig monetaristisk politik, ett motdrag till den nuvarande dominerande politiken.

Allteftersom nationerna som vill överleva håller på att fatta, att allt prat om att ekonomin återhämtar sig ju bara är prat, börjar de också fatta att deras överlevnad inte kommer att kunna säkras av någon enkel reglering av derivatmarknaden, eller en ny sammansättning av sin reservvalutakorg.

LaRouche har gjort klart i sin nya "LaRoucheplan" att om man vill överleva, måste nationerna vara beredda att totalt stänga ner det rådande penningsystemet, och omedelbart, som om i samma ögonblick betonar LaRouche, byta ut det mot ett världskreditsystem.

Vad detta nya avtal mellan Ryssland och Kina har gjort, är att ändra samtalsämnet från en ren monetaristisk diskussion om krisen, till ett som diskuterar kollapsen med utgångspunkt från den globala realekonomiska utvecklingen. Men glöm inte att detta nya avtal bara är ett steg, men det är ändå ett steg som tydligt präglats av LaRouches förslag om ett fyrmaktsinitiativ.

Låt oss erinra oss detaljerna i fyrmaktsinitiativet: Målet är att samla en grupp självständiga nationer, där var och en använder sina egna nationella kreditsystem, så som det föreskrevs i USA:s konstitution. Dessa nationer kan då skapa avtal med varandra, med syfte att återuppliva och utveckla världens realekonomi. För att garantera långsiktig stabilitet, ska dessa avtal göras genom ett system med fasta växelkurser, där nationerna ska låna in och låna ut till 1.5-2% årlig ränta. Syftet med dessa internationella avtal är att återgå till alltmer kapitalintensiva, alltmer energiflödestäta metoder i jordbruk, industri och grundläggande ekonomisk infrastruktur, och att öka arbetskraftens fysiska nettoproduktivitet, per capita och per kilometer, i och mellan världens nationer. USA, Ryssland, Kina och Indien måste bli kärnan av gruppen som ska påbörja detta, eftersom de är nationer som representerar en tillräckligt samlad kraft för att kunna övermanna det hot som det Brittiska Imperiet innebär. LaRouche underströk att om dessa väldigt olika fyra makter kunde begripa att de har ett gemensamt interesse i att befria världen från monetarism, så skulle de vara en tillräcklig kraft för att kunna stå emot de internationella finansinteressen.

Handelsavtalen mellan Ryssland och Kina, som nu är enormt mycket större än de tidigare, måste ses med detta i åtanke. Se också på rapporterna från Indien om att LaRouches tal från Rhodosforumet har publicerats i "morgonrapporten" som det indiska utrikesministeriet skickar ut till alla sina ambassader och delegationer över hela världen.

LaRouche har med detta fyrmaktsförslag, genom att beskriva dessa nationers gemensamma interesse, gett dem en utväg ur krisen. Vad finns det annars för alternativ? Det finns 4 miljarder människor som lever på lånad tid nu. Vi har helt enkelt inte infrastrukturen för att kunna försörja dem. På det sättet, blir det tydligt, att man behöver bryta totalt med den sorts politik som står i vägen för den realekonomiska utvecklingen av denna planet och andra.