Slösa inte bort någon tid: Så fungerar konkurssanering

I en diskussion i USA redogör Lyndon LaRouche för hans plan, The LaRouche Plan, för att rädda världsekonomin. larouche.se offentliggör för svenska läsare här huvuddragen ur diskussionen.