SVT:s Agenda ljög om mustaschplakatet på Obama

En stort plakat som visade Obama försedd med Hitlermustasch inledde Agendas reportage om den amerikanska massrevolten mot Obamas hälsovårdsreform söndagen den 27.9. Reportaget gav en totalt förvriden bild av vad som händer i USA - den breda folkliga revolten mot hela etablissemanget i Washington, beskrevs som enbart en högerrevolt med rasistiskt förtal mot Obama.

Den som skulle "förklara" vad som hände i USA var Göran Rosenberg. För 27 år sedan var han den programledare i SVT:s program Magazinet, som efter ett halvtimmes långt programspäckat med massivt förtal mot EAP i direktsänding skulle hantera en diskussion. Trots att han helt misslyckades snärja EAP:s dåvarande partiledare, är han fortfarande efter 27 år den som är utvald att hantera EAP på SVT.

Rosenberg, som alltså är SVT:s expert på EAP, nämnde inte med ett ljud LaRouche fastän plakatet, massrevoltens flagga, visats i början av programmet. Han måste veta att Obama helt rättmätigt förtjänat Hitlermustaschen, eftersom förslaget till sjukvårdsreform innehåller inrättandet av en speciell styrelse, kallad IMAC, som högt över huvudet på läkare och patienter skall bestämma vilken vård som skall dras in beroende på vilken nytta patienterna har för samhället. Obamas IMAC är en direkt kopia av Hitlers T4-politik från 1939 med s.k. barmhärtighetsmord på handikappade och andra vars liv ansågs "inte värda att leva". IMAC-politiken har Obama för övrigt hämtat från dagens Storbritannien. Det är IMAC som är den omtalade "dödspanelen" i den amerikanska sjukvårdsdebatten.

Rosenberg pratade i stället uteslutande om alla högertyper som hakat på massornas revolt mot Obamas sjukvårdsreform. Han sluddrade t.o.m. något om att revolten också var rasistisk. Protestplakaten "Obama lies, Grandma dies" (Obama ljuger, mormor dör) kommenterade han med att det var överdrifter och han avfärdade Sarah Palins, en moder till en handikappad son, tal om Obamas dödspaneler, med att det bara visade hur överdriven kritiken var. Ordet dödspanel felöversatte han medvetet till "dödsdomstolar" för att få det att låta konstigt.

Hela reportaget och Rosenberg gjorde om Obamas nazistiska sjukvårdsreform från svart till vitt. Därmed försvarades hela den nedskärning av sjukvården som görs för att USA skall kunna finansiera de gigantiska bankräddningspaketen på sammanlagt 24 tusen miljarder dollar. Programmet visar att frågan uppenbarligen är känslig även i Sverige eftersom Storbritannien sprider denna eutansipolitik för sjukvården till alla länder. Även Internationella valutafonden - IMF har pekat på sjukvårdskostnaderna som främsta nedskärningsobjekt för att länderna skall "ha råd" att fortsätta biljonflödet till finansystemet.

När Rosenberg talade om Obamas politiska ställning visade han, hur skakad han är av den massrevolt som LaRouche tände den 11 april med sitt generalangrepp på president Obamas sjukvårdsreform. "Obama är i kris", sa Rosenberg och avspeglade känslomässigt den chockvåg som gått igenom världen sen den amerikanska massrevolten började i augusti. Han gav därmed LaRouche rätt i bedömningen att hela Obama-administrationen är i gungning, även om han gör det med diametralt motsatta förhoppningar. Rosenberg hoppas Obama skall klara krisen för att genomföra den nazipolitik som det enligt Rosenberg "inte finns något alternativ till". LaRouche ser möjligheten att svänga USA tillbaka till Roosevelts politik, konkurssanera finanssystemet, sätta folk i arbete och på så vis skapa resurser för att genomföra en sjukvårdspolitik som bygger ut sjukvården så att alla kan få vård - även gamla och handikappade.