Obama till delstaterna: Ligg och dö!

Den 24 september fördömde Lyndon LaRouche starkt president Obamas skandalösa vägran att hjälpa de 50 delstaterna med statligt stöd. Dessa delstater är antingen bankrutta eller på branten till det. Källor med nära kontakter med Vita huset bekräftade idag att Obama-administration har antagit en "socialdarwinistisk" inställning gentemot lidandet i de 50 delstaterna, som kommer att tvinga dem till att använda dödliga åtstramningsåtgärder. Samtidigt, har den amerikanska centralbanken (Federal Reserve), med Obama-Administrationens välsignelse, tryckt 1.470 miljarder dollar i kontanter för att köpa amerikanska statliga obligationer för att förhindra att finansbubblan spricker före slutet av det federala budgetåret den 30 september.

Källan kommenterade att:
- Hade inte Federal Reserve satt igång sedeltryckeriet för att köpa statliga obligationer, skulle banksystemet hade redan havererat. Feds åtgärder har absolut inte behandlat de underliggande orsakerna av det systemiska sammanbrottet. Allt de har gjort, har varit att trycka pengar för att rädda de största och mest konkursmässiga bankerna.

Källan tillade att:
- Men vad kommer de att göra nu? De kan inte bara trycka ytterligare ettusen miljarder dollar till för att fortsätta köpa statliga obligationer. De är bara desperata för att klara sig förbi oktoberkrisen så fort som möjligt. Men de har gjort slut på alla sina tricks.

LaRouche fördömde President Obama pga av hans "hysteriska agerande" mot krisen.
- Han bryr sig om sina känslor, men kommer inte att göra ett dugg för att rädda det amerikanska folket. 48 av de 50 delstaterna är helt bankrutta. Att underlåta att hjälpa delstaterna innebär att folk kommer att dö. När man bantar budgeten för brandkår, polis, sophämtning, skolor och sjukhus, då kommer det att få konsekvenser i verkligheten.

LaRouche underströk:
- Den enda lösningen för krisen vid denna punkt är, att gå tillbaka till Glass-Steagall-lagen och med den som utgångspunkt återorganisera hela det konkursmässiga banksystemet. Det är det enda som kan rädda USA från ett djupt sammanbrott. Vem som helst som förespråkar och driver en annat alternativ just nu, agerar som en förrädare mot USA - vare sig de är medvetna om det eller inte. Vi behöver återinstifta Glass-Steagall, och Kongressen måste agera innan slutet av budgetåret. Vi behöver att något händer i denna fråga denna vecka eller nästa vecka.

-Dessutom, är Federal Reserve och Internationella Valutafonden (IMF) är de två mest bankrutta institutionerna i världen!