Bankrutt G-20 möttes i ett bankrutt Pittsburgh i ett bankrutt Pennsylvania

G-20 ländernas statschefer möttes i den amerikanska staden Pittsburgh i delstaten Pennsylvania för att diskutera finanskrisen och det ekonomiska sammanbrottet. Men lösningen lär lysa med sin frånvaro från diskussionen, eftersom blindheten inför det konkursmässiga finanssystemet och det fysiskekonomiska sammanbrottet är total. Själva Pittsburgh är ett utmärkt exempel på det. Staden är officiellt konkursmässig sedan 2004, när den sattes under en statlig finanskontrollstyrelse efter att många decennier ha förlorat sina reala ekonomiska produktionsanläggningar.

G20-mötets fokus på Pittsburgh och Pennsylvania riskerar i stället att förvärra den internationella finanskrisen, eftersom den sociala krisen i USA görs så tydlig att det blir klart att landets dollarskulder ej kan återbetalas. LaRouche varnat för att det är just detta, som kan sätta igång en panikrusning från dollarn och få hela världens finanssystem att haverera.

Amerikansk och G-20 propaganda har förklarat att Pittsburgh helt fantastiskt har lyckats "återuppfinna sig själv", från att en gång varit ett center för stålindustri till en ett knutpunkt för sjukvård och biomedicinsk teknik. Faktum är att befolkningsmängden i staden har kollapsat under de senaste 40 åren från 700,000 till 310,000 invånare. Befolkningen är mest vita, fattiga äldre personer. Anledningen till att sjukvården är en stor arbetsgivare, är att sjukhus och vårdscentraler försöker hålla sina dörrar öppna och behålla sin arbetskraft, för att tjäna hela regionen. Men även denna sektor är hotad av nedskärning av Obama-administrationens nazistiska sjukvårdsreform.

Pittsburgh har 1.5 miljarder dollar i pensionsskulder och obligationslån som är i fara. Vad gäller G-20 delegaterna, så har delstaten desperat försökt att samla ihop 4000 poliser och 2000 hemvärnssoldater för att avskärma dem från störningar som kan avslöja denna charad i världsklass.

På andra håll i delstaten, är största staden Philadelphia hotat av uppsägningar för 3000 av sina 20.000 anställda pga det finansiella sammanbrottet, brist på statligt stöd och att deras försäljningsskatt har ett tak på 6%. Philadelphias öde är samtidigt sammanflätat med Pennsylvanias, den enda delstaten av alla 50 delstaterna, vilken ännu inte har sammanställt sin budget för budgetåret 2009/2010 vilket började 1 juli. Efter 85 dagar utan budget har delstaten kommit fram till en komprimiss som kan klubbas igenom i en omröstning den 30 september. Men innehållet i den nya budgeten är lika orealistisk som i andra delstater, eftersom den inte tar någon hänsyn till att den globala ekonomiska sammanbrottskrisen fortsätter.

Philadelphia tillåts nu att öka den kommunala försäljningsskatten till 7%, och får statlig hjälp för att fylla ut budgetunderskottet. Stadens ökade inkomster förmodas komma från högre skatter på kasinospel, ökade avgifter av olika typer och en ny "kulturskatt" (för muséer, konserter, djurparker m.m.)!