Tyska valet avgörande för hela Europa!

Elias Dottemar, från LaRouches ungdomsrörelse, har ingripit i ödesvalet för Europa, den tyska valkampanjen, som kan avgöra om hela Europa skall kunna ta sig ur krisen. Elias deltar aktivt i valkampanjen för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet - BüSo. Här rapporterar han direkt från Tyskland om läget inför förbundsdagsvalet:

LaRouche har i uppsatsen "The Science of Physical Economy" ingående förklarat hur den amerikanska dollarn är källan till världens kredit och hur en krasch, orsakad av minsta betalningsinställelse på regeringsnivå, skulle förgifta hela källan och orsaka en global panik under vilken regeringar kommer att falla som käglor och kaosartade krig och upplopp bryta ut världen över.

Detta är världsläget i vilket Sveriges viktigaste ekonomiska partner Tyskland går till val den 27 september. Efter valet 2005 kunde varken det borgerliga eller det rödgröna blocket bilda egen majoritet och landet har därför sedan dess regerats av en svårmanövrerbar koalition av socialdemokrater och kristdemokrater. Förbundskansler Angela Merkel har, för att behålla ämbetet omgiven av rivaler, sett sig tvungen att hålla låg profil, visa sig lojal och lydig mot sina beskyddare i finansvärlden och delegera hanteringen av den ekonomiska krisen till finansmarknadernas representanter, vilka med regeringens goda minne har lovat bort potentiellt 500 miljarder euro till kreditinstitut med, diplomatiskt uttryckt, potentiell överbelåning.

Angående räddningspaketen bedyrade finansminister Peer Steinbrück mig personligen, på ett offentligt möte i Dresden nyligen, att dessa "enbart är garantier" och att "erfarenheten visar att enbart runt 4 procent någonsin kommer att behöva betalas ut". Garantierna skulle enligt den självsäkre spjuvern endast tjäna till att upprätthålla en skamfilad kreditvärdighet och ett vacklande förtroende under en tillfällig konjunktursvacka. Realiteten överlag ser dock ut att vara en annan. I EU har i skrivande stund, 12 september 2009, sammanlagt 31 procent av BNP utlovats i olika former av räddningspaket. Av dessa har 12,6 procentenheter redan betalats ut. Det motsvarar inte de 4 procent Steinbrück pratade om utan 40 procent!

Läs vidare i Elias artikel: Tysklands svåra val