Pannkaka av klimatkonferensen i Köpenhamn?

I USA väntas Obamas klimatpolitik (i USA kallad cap-and-trade och Waxman-Markey lagen) råka ut för skarpa attacker, allteftersom Obama regeringens brittiskstyrda sjukvårdspolitik upplöses. Betecknande för det nya tonläget är uttalandena från de båda senatorerna från Wyoming, som lovade att stoppa lagen i sina tal på Petroleumföreningens årliga möte i Wyoming den 19 augusti. "Det finns inget som är bra med den", sa den republikanske senatorn John Barrasso. "Jag ska göra allt för att den inte ska antas."

Den andre senatorn Mike Enzi, som också är republikan, sa att lagen är USA:s största hemliga skatt. "Det är ett pyramidspel eftersom vi kommer att trycka certifikat för CO2 och inte göra någonting åt CO2", sa Enzi. "Det är bara ett till sätt att tjäna pengar."

Greenpeace erkände lögn

Hela talet om global uppvärmning, växthuseffekten och klimatförändringen bygger på lögner. En sådan lögnare, Geri Leipold från Greenpeace, tvingades under en intervju med BBC-TV den 20 augusti erkänna att hans organisation gav ut "missvissande och överdriven" information, när man påstod att isen i Arktis skulle försvinna helt och hållet till 2030.

Vad som hände var att Greenpeace den 15 juli gav ut ett pressmeddelande "Brådskande åtgärder krävs eftersom isen i Arktis smälter," i vilket det påstås att global uppvärmning kommer att leda till ett Arktis utan is till 2030. När BBC intervjuaren påpekade att det var "absurt" att påstå att det grönländska istäcket, som omfattar 1,6 miljoner kvadratkilometer, är 3 kilometers tjockt i mitten och har överlevt mycket varmare perioder genom historien, skulle försvinna, kunde Leipold inte mer än gnälla: "Jag tror inte att det kommer att smälta till 2030. Det var kanske ett misstag."

Greenpeace gjorde därmed ytterligare ett praktfullt självmål i den lögnaktiga kampanjen att global uppvärmning skulle orsakas av människor. Med andra ord, dessa gröningar hade propagerat rena lögner inte bara för att tjäna pengar, utan också för att lägga grunden till Bertrand Russells och prins Philips politik, att med miljöargument hålla tillbaka tredje världens utveckling, vilket skulle leda till miljontals död. Detta är en politik som väsentligen satte i gång den politiska karriären för den tjocke Albert "jag avskyr utveckling" Gore och hans korståg mot "global uppvärmning".

"Klimatkonferensen i Köpenhamn bör ställas in"

Japansk forskare Syun Akasfou har, med hänvisning till oppositionen mot ett internationellt klimatförändringsavtal lett av Kina och Indien och andra nationer, krävt att klimatkonferensen i Köpenhamn bör ställas in. Dr Akasfou, som har gjort omfattande arbete i detta område, har alltid hävdat att, fastän hypotesen att koldioxid kan orsaka global uppvärmning är rimlig, observationerna inte visar på några orsakssamband mellan temperaturhöjningen och ökad CO2-förekomst i luften. Om organisatörerna lyssnar på Dr Akasfou och inställer mötet nu, skulle mycket skattepengar sparas från att slösas bort på dålig vetenskap och dålig ekonomi.

Som en försmak av kommande händelser har det danska utrikesministeriet redan avbokat 20,000 övernattningar på hotell i Köpenhamn avsedda för konferensdeltagarna. Trots att ministeriet har beskrivit det som en naturlig "justering", var Thomas Foergeman, som är chef för miljötankesmedjan Concitos, orolig för att regeringen har tappat tron på att den skall kunna mäkla fram en banbrytande klimatöverenskommelse och därför minskat förväntningarna på hur många deltagare som kommer.

Samtidigt har en nyligen offentliggjord NASA-rapport visat att världstemperaturen har kylts lite sedan den nådde sin senaste höjdpunkt 1998. Studien beskrev att medeltemperaturen steg med 0,76 grader åren 1978-98 över medeltemperaturen åren 1958-78. Men än så länge i år har temperaturen bara varit 0,42 grader över de tjugoåriga medeltalen för åren1958-78, vilket är betydligt kyligare än medeltalen för åren1978-98.