75 kongressmän försöker stoppa Obamas "dödspaneler"

I lördags (15/8) rapporterade amerikanska medier att det pågår en namninsamling i kongressen för att försöka stoppa de s.k. "dödspaneler" som president Obama insisterat på ska vara med i hans omdiskuterade sjukvårdsreform. Uppropet har hittills undertecknats av 75 ledamöter, 45 demokrater och 30 republikaner. Bland undertecknarna finns såväl liberala
demokrater som konservativa republikaner, med stark representation från
New York, Kalifornien och Massachusetts.

Uppropet vänder sig emot Obamas och Vita husets idé om att inrätta en nämnd kallad IMAC (Independent Medicare Advisory Council) med självständig och automatisk befogenhet att bevilja eller avslå provtagning, läkemedel, behandlingar och sjukvård i allmänhet för äldre, fattiga och handikappade.

Uppropet, som har formen av ett brev till representanthusets talman Nancy Pelosi, kräver att varken IMAC "eller något som liknar det" ska finnas med i den kommande sjukvårdsreformen, något som Obama och budgetkontorets chef Peter Orszag villkorslöst kräver. Lagen om instiftandet av IMAC är formulerad av Orszag i egen hög person.

Lyndon LaRouche har anklagat IMAC för att vara Obamas kopia av Hitlers "Tiergarten 4", en anklagelse som nu förknippas med LaRouches namn på möten i hela USA och i medier världen över. "Tiergarten 4", eller bara "T-4", var den inofficiella benämningen på Hitlers barmhärtighetsmordpolitik, uppkallad efter den adress i Berlin där naziregimens "dödspanel" hade sitt kontor.

Brevet till Pelosi slår i lite försiktiga ordalag vakt om kongressens roll i att utforma Medicare och därigenom värna utsatta medborgare i sina hemdistrikt. Men inledningen är entydig: "Undertecknade kongressledamöter skriver för att uttrycka vårt bestämda motstånd mot 'Independent Medicare Advisory Council (IMAC) Act of 2009' och 'Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC) Reform Act of 2009', och mot att något av dessa förslag inkluderas i 'America's Affordable Health Choices Act' (HR 3200) eller i någon annan lagstiftning."

Initiativtagare till brevet till Pelosi är Richard Neal, demokrat från Massachusetts.

Har Kongressen fått nog?