Se Helga Zepp-LaRouches andra webcast 21.8

"Dramatiska händelser kommer att förändra världsläget
redan för tyska förbundsdagsvalet den 27 september!
"

Den 21 augusti höll Helga Zepp-LaRouche, ledaren för  EAP:s tyska systerparti BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität – Medborgarrättsrörelsen Solidaritet), sin andra webcast i den tyska valkampanjen. Det direktsända talet och diskussionen hade rubriken:

USA hotar att bli oregerbart - skall det snart också drabba oss?

Det pågår en massrevolt i det amerikanska folket mot Obamas planerade sjukvårdsreform. Trycket från arga väljare är så stort att både president Obama och diverse kongressledamöter har ställt in sina öppna distriktsmöten, som man hade tänkt använda för propaganda för den nya sjukvårdsreformen. I stället har de gått och gömt sig på olika semesterorter.

Anledningen är simpel: Folket har förstått att depressionen och presidentens och kongressens politik, hotar deras liv personligen, alternativt de anhörigas. De planerade trettioprocentiga nedskärningarna av sjukvården skulle betyda, att hela kategorier av patienter skulle nekas sjukvård. Detta, tillsammans med den dramatiska ökningen av arbetslösa med automatiskt indragna sjukvårdsförsäkringar, betyder att själva existensen för miljoner amerikaner är hotad. 48 av 50 stater har underskott. USA står på tröskeln till att bli ett oregerbart land.

Om du fortfarande inte hört talas om detta i media, så förklarar det mer om media, än om verkligheten själv.

Det finns endast en lösning i denna typ av situation: Åtgärderna som Lyndon LaRouche lagt fram ända sedan utbrottet av den s.k. subprime-lånekraschen den 25 juli 2007, i form av sitt Lagförslag för att skydda hus och hem, och bankerna (Homeowners and Banking Protection Act) , samt förnyandet av Franklin D. Roosevelts åtgärder, d.v.s. New Deal och ett nytt Bretton Woods.

Åtgärdsprogram mot krisen!

Trots de hysteriskt optimistiska rapporterna om att krisen bottnar, väntar omskakande händelser som hotar att överskugga allt vi har upplevt hittills. Den som tror att en kollaps av USA inte kommer att påverka resten av världen har fel. Det är därför som det är så viktigt att vi allvarligt börjar diskutera ett återuppbyggnadsprogram för att ta oss ur krisen.

Den förra tyska röd-gröna regeringskoalitionen reagerade på massarbetslösheten med den katastrofala politiken att börja ge de långtidsarbetslösa 1 euro/dag (!) i ersättning, en ersättning som förutsatte att man jobbar (den s.k. Hartz-IV-lagen). I motsats till detta presenterade BüSo ett förslag för ett New Deal för Tyskland för att skapa 8-10 miljoner nya produktiva jobb finansierade med statliga krediter. I stället för att försöka "rädda" osäljbara finanspapper (även kallade "toxic waste") för tusentals miljarder euro av skattebetalarnas pengar eller vältra över dem på statliga sk "bad banks" , så måste dessa fiktiva tillgångar skrivas av helt och hållet från böckerna. En statlig bank, såsom den tyska
Återuppbyggnadsbanken - KfW, skulle då kunna ge långsiktiga krediter för skapandet av nya produktiva jobb.

Vicekansler Frank-Walter Steinmeiers löfte att skapa 4 miljoner nya jobb till år 2020 som en del av de tyska socialdemokraternas (SPD) valkampanj går i huvudsak i rätt riktning. Det enda problemet är att han fokuserar helt och hållet på "grön" teknik och servicejobb, vilket är precis samma paradigm som försatte oss alla i den nuvarande krisen från första början.

Med tanke på att arbetslösheten i Tyskland redan är uppe i svindlande 8 miljoner personer och kommer att fortsätta att öka avsevärt de kommande månaderna, föreslår BüSo att man skall skapa 10 miljoner nya produktiva jobb på samma sätt som USAs dåvarande president Franklin D. Roosevelt byggde USA ur depressionen under 1930-talet med The New Deal. I Tyskland idag betyder det, att ta tag i de infrastrukturinvesteringar som försummats sedan 1970-talet. Endast kostnaden för renovering av befintlig infrastruktur uppgår idag till 1.000 miljarder euro. Det betyder oundvikligen också samarbete med andra Euroasiska nationer i att bygga ett standardiserat transportnät. Byggandet av den Euroasiska landbron är inte bara vägen till ett nytt ekonomisk under, utan också visionen för hållbar fred.

Det viktigaste valet i Europa någonsin äger rum i Tyskland den 27 september, då en ny förbundsdag skall väljas. Det kommer att bestämma kursen mot antingen ett globalt kaos eller att Tyskland leder vägen för en omorganisation av det nuvarande bankrutta internationella finansystemet.

Lyssna på Helga Zepp-LaRouches första webcast den 21 juli på tyska här på engelska här

Läs Helga Zepp-LaRouches tal på Schillerinstitutets konferens i Rüsselsheim den 21-22 februari 2009. här

Läs Helga Zepp-Larouches upprop inför valet till Europaparlamentet den 7 juni här