Största fall i skatteintäkter i USA sedan 1932

Nyhetsbyrån Associated Press (AP) offentliggjorde på måndagen (3/8) resultaten från en analys av nya data från amerikanska finansdepartementet, vilka uppvisar ett fall i skatteintäkter för detta budgetår, som slutar sista september, på 18 procent. Detta är det största fallet sedan depressionen. Stephan Ohlemacher rapporterar i artikeln "Största fallet i skatteintäkter sedan 1932" om olika detaljer på basis av de tre första kvartalen i amerikanska budgetåret:

  • Amerikanska skatteverkets (IRS) intäkter från privatpersoner sjönk med 22 procent mot förra året;
  • Intäkter från bolagsskatt föll med 57 procent;
  • Skatteintäkter från socialförsäkringar kan komma att gå tillbaka, vilket endast hänt två gånger sedan 1940;
  • Skatter från Medicare [statliga sjukvårdssystemet i USA för pensionärer] kan komma att falla för tredje gången någonsin.

AP:s studie går tillbaka till år 1913, då inkomstskatten tillsammans med centralbankssystemet Federal Reserve infördes. Kollapstakten i statens skatteintäkter är den snabbaste sedan 1932.

Dessa empiriska data bekräftar nödvändigheten att införa ett nytt kreditsystem, vilket Lyndon LaRouche manade till vid sin internationella webcast förra lördagen (1/8).

LaRouche förklarade: "Det riktiga sammanhang man måste sätta USA:s och världsläget i är kristiden från den 2 till ungefär den 10 eller 12 oktober detta år. Vid denna tidpunkt kommer det redan nu fullständigt hopplöst konkursmässiga USA politiskt ha kraschat totalt och befinna sig i en sönderfallsprocess - såvida förloppet inte redan börjat. Och det skulle kunna börja mycket snart - nu i augusti månad".