Sverige kan lämna EU:s tvångströja efter tyska domslutet

Den tyska författningsdomstolen satte ned foten mot EU:s planerade Lissabondiktatur. Sedan några professorer, i egenskap av enskilda medborgare, överklagat den tyska regeringens och förbundsdagens anslutning till EU:s Lissabonfördrag kom domen i slutet på juni. Det blev en rungande örfil åt majoriteten i förbundsdagen som så lättvindigt brutit mot den tyska grundlagen. Förbundsdagen får inte överlåta sina grundlagsenliga befogenheter till Bryssel och speciellt inte rätten att ingå ytterligare avtal. Domstolen slog fast att den tyska grundlagen måste vara grunden för varje tolkning av hur Lissabonfördraget skall tillämpas i Tyskland. Författningsdomstolen vägrade dessutom att lämna ifrån sig sin egen rätt att överpröva EU-organens göranden och låtanden. Därmed reduceras EU till att vara en union mellan självständiga stater och blockeras från att bli en federation.

Den tyska författningsdomstolen har därmed försvarat alla EU-länders rätt att försvara sina folk mot den ekonomiska krisen. Det är nu möjligt att bli av med den alltmer självstrypande stabilitetspakten, som alltsedan Maastrichtfördraget har förbjudit den enda åtgärden som kan sätta fart på alla EU-ländernas ekonomier, ett investeringsprogram med Franklin D. Roosevelts framgångsrika New Deal mot 1930-talsdepressionen som modell.
Beslutet gäller nu Tyskland, men länder med så svaga konstitutioner som Sverige, som saknar författningsdomstol, kan hänvisa till den tyska domstolen. Det svenska folkstyret genom regering och riksdag kan, med stöd av det tyska exemplet, hävda att den svenska grundlagens välfärdsklausul är överordnad EU:s stabilitetspakt. Nödvändigheten att få igång investeringar i Sverige för att försvara välfärden kan hävdas vara överordnad EU:s budgetregler, som dessutom knappast något EU-land följer. Samma sak gäller andra grundlagsregler gällande frågan om Sverige skall gå i krig, införa dödsstraff eller upphäva olika mänskliga rättigheter och annat som finns i Lissabonfördraget.

Den tyska författningsdomstolens utslag är ett bra exempel på hur hela Eurasiens väg i dagens sammanbrottskris avgörs i det tyska förbundsdagsvalet den 27 september. Om det inte hade varit för Helga Zepp-LaRouches snabba mobilisering mot Lissabonmonstret under våren 2008, överklagandena till författningsdomstolen och den ännu ovissa utgången av utvecklingen i Irland, Polen och Tjeckien skulle vi nu vara på väg in i en Bryssel-styrd oligarkisk diktatur - inbegripet militära insatser, som vi inte längre skulle ha något inflytande över!

Om väljarna lär sig något av den här historien så kommer de inte att ge förnyat mandat till en enda förbundsdagsledamot som så lättsinnigt överlåtit sina maktbefogenheter till Bryssel. EAP systerparti i Tyskland under ledning av Helga Zepp-LaRouche, Medborgarrättsrörelsen Solidaritet - BüSo, ställer upp i valet för att se till att något sådant aldrig kommer att släppas igenom. Se vidare i Helga Zepp-LaRouches artikel: "Så ivriga att lyda: Förbundsdagen bryter mot grundlagen!" och kampanjen "EU:s framtid: Imperium eller renässans?"