Konkurssanera bankerna! - namninsamling i tyska parlamentet

En namninsamling som yrkar på en konkursomorganisering av bankväsendet dök upp på den tyska Förbundsdagens websida den 24 juli. Författaren till namninsamlingen läser Neue Solidaritaet, LaRouche-rörelsens tyska veckotidning. Förbundsdagen ger möjlighet åt tyska medborgare att göra detta. Varje namninsamling får stå kvar några veckor och just denna fick snabbt 512 underskrifter.

Namnisamlingen har två delar, en kort formell och en längre med förklaringar. I den första delen slås fast: "Den tyska Förbundsdagen förklarar att: Inga skattemedel, varken direkt eller genom statsgarantier, får lov att användas för att kompensera banker för de skulder som har uppstått genom spekulation, eller för att rädda dåliga lån, derivatavtal eller andra förgiftade finansiella värdepapper. Bankerna skall i stället, enligt de riktlinjer som den amerikanksa Glass-Steagall-lagen på 1930-talet slog fast, delas upp i antingen vanliga banker eller investeringsbanker och de senare måste livideras genom konkursförfaranden, inklusive sina spekulationsförluster."

Petitionsförfattaren berättade att de ansvariga för Förbundsdagens websida försökte hindra publiceringen för att "den var för komplicerad". Det var Förbundsdagen som hade problem, inte de hundratals människor skrev på!