Lissabonfördraget inte detsamma för alla

Den tyska författningsdomstolen har satt Lissabon-fördraget i gungning med sitt beslut nyligen. Detta skrev professor Guarino i den italienska dagstidningen Corriere della Sera den 19 juli. Artikeln var prominent placerad och illustrerad med en teckning föreställande en man som tar sig en bit av den europeiska tårtan.

Under rubriken „Varför den tyska författningsdomstolen äventyrar Lissabon- fördraget" lägger Guarino fram samma argument som Helga Zepp-LaRouche och professor Dietrich Murswiek nyligen publicerade i EIR, nämligen att den tyska domstolen har fastlagt EU-institutionernas brister när det gäller att uppfylla de demokratiska spelreglerna. Guarino förklarade att den huvudsakliga faran med Lissabon-fördraget är att suveränitet monopoliseras och att den tyska författningsdomstolen med sitt domslut satt ett streck i räkningen för detta.

- Beslutets följder omfattar inte bara Tyskland. De påverkar också de övriga 26 EU-medlemmarna, inklusive Italien, skrev Guarino.

För Tyskland skisserade han två scenarion. Antingen arbetar parlamentet fram en ny lag med hjälp av rättens beslut eller så struntar man i det och accepterar en författning som avsäger sig all makt till Bryssel. Det andra alternativet är osannolikt, kanske framför allt för att man står inför ett förbundsdagsval.

För EU som helhet är läget nu så, att medlemsländerna inte har skrivit under samma avtal. Detta är författningsvidrigt. Den italienska författningen tillåter t ex i artikel 11 att suveränitet överförs i ett avtal, under förutsättning att alla deltagare har samma villkor. Detta villkor uppfylls inte av Lissabon-fördraget (t ex först med Storbritanniens särbestämmelser och nu med Tysklands).