USA:s banker har beviljats 24 000 miljarder dollar!

Den totala kostnaden för de räddningspaket som den amerikanska staten ställt till bankernas förfogande sedan 2007 kan komma att uppgå till 23 700 miljarder dollar. Det tillkännagav den institution som reviderar utbetalningen av de 700 miljarder dollar som utgör det officiella bankpaketet, det s.k. TARP-programmet.

Kontrollinstitutionen bär namnet SIGTARP  (Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program) och har sammanställt alla bankstödsprogram man kunnat spåra och kommit fram till denna siffra som är mer i linje med de uträkningar som gjorts av Executive Intelligence Review. I denna siffra ingår inte bara de 700 officiella TARP-miljarderna utan även en myriad av pågående federala kreditutbetalningar och återköpsavtal plus, vilket inte är helt otänkbart, en budget över ett ”worst case”-scenario.

Den bild som SIGTARP:s ordförande Neil Barofsky målade upp inför det berörda kongressutskottet fick många att tänka på den föregående Bush-administrationen. Han beskrev ett finansdepartement som har undanhållit uppgifter och i övrigt ”underlåtit att införa de riktlinjer som är avsedda att förbättra insyn”. Finansdepartementets mörkläggning och förhalningar innebär att Barofskys rapport inte har med exakt hur mycket som bankerna faktiskt har utbetalat utan bara vad de har mottagit, eftersom SIGTARP har tvingats att lita till de svar som de ärliga bankerna har gett till SIGTARP:s granskare.

Samtidigt har Barofsky satt i gång 35 civilrätts- och brottmålsutredningar i samband med räddningspaketen, som bland annat gäller misstänkt bokföringsfiffel, fiffel med säkerheter, insiderbrott, vanskötsel av lån, lånefiffel, myndighetskorruption, urkundsförfalskning och skattebrott.

Obama-administrationen försöker avdramatisera denna enorma summa till Wall Street, som sticker i ögonen eftersom man säger sig sakna pengar för att mildra delstaternas sociala katastrofer, och dessutom försöker spara ytterligare kostnader genom sin fascistoida s.k. ”sjukvårdsreform”. Finansdepartementets presstalesman Andrew Williams uttalade sig till Bloomberg News: ”Dessa uppskattade potentiella åtaganden ger oss inte den ram som behövs för att utvärdera den möjliga kostnaden för olika paket. Denna uppskattning inkluderar räddningspaketen i deras maximala, rent hypotetiska, storlek och det är inte troligt att alla paketen skulle betala ut alla pengar samtidigt.” En dementi som bara gör saken värre, eftersom han erkände att även om finansmarknaden inte fått allt utbetalt, så har staten ställt denna summa till förfogande.