Sverige är i en ekonomisk kris: Vad väntar vi på?

Att kalla en spade en spade: Vi befinner oss i krig med det brittiska imperiet.

Sedan LaRouches kategoriserande av President Obama som en "Nero" under webcasten den 11 april, har den amerikanska politiska situationen värmts upp till kokpunkten. Nu kallas Obama för fascistisk diktator av kongressmän, som en naturlig del i deras ämbetsutövning. Vi i Sverige bör glädjas när USA:s regering (presidentskapet, sett som en helhet, inklusive dess lagstiftande kongress) börjar komma tillbaka till sina sinnes fulla bruk. Det har visat sig vara svårt att genomdriva Hitlers sjukmordspolitik i USA.

Inte ens den karismatiske narcissisten Obama verkar lyckas. Detta öppnar dörren för en annat typ av politik för världen som en helhet, och den är en helhet (där Sverige, liksom USA är delar). En del frågar sig: Vad väntar vi på? Varför inte bygga upp Sverige nu? Gör som Gunnar Sträng: Använd AP-fonderna till investeringar, använd en kapitalbudget!

De glömmer att vi svenskar också är världsmedborgare, och att världen inte kommer att kunna undvika att ta sig ur helvetets klor om inte USA styr om. Nu verkar ju de, tack gode gud, vara på gång.

Obama är under sådant tryck från befolkningen och kongressen att han desperat slängde ur sig en utmaning: Till mina kritiker [läs LaRouche]. Vad kan göras annorlunda (än min brittiska sjukvårdsmodell, alias Hitlers folkmord)? LaRouche svarade: 1. Släng din "reform". 2. Stäng ner HMO-systemet (sluta kasta pengar i de privata försäkringsbolagens sjö). 3. Återinför Hill-Burton-standarden (4,5 - 5,5 sjukhussängar per 1000 invånare). 4. Genomför kongressmannen Conyers lagförslag som innebär att staten står för fiolerna i hela sjukvårdssystemet (det blir ju billigare så, utan privata försäkringsparasiter).

Så striden går vidare.

Och vad väntar vi på? När ska vi börja bygga Sverige? Ett kreditsystem är vad vi väntar på, och det inträffar när USA:s regering tar och tecknar ett fördrag med Kina, Ryssland, Indien (och kanske några till) vilket betyder att det brittiska monetära systemet som vi än idag slavar under till slut elimineras. Innan ett sådant system getts världen, kan inte Sverige göra något, politiskt sett. Britterna kommer att stoppa varje försök till suverän handlingskraft. Tills ett sådant system genomförts kan vi jobba på att lära oss skilja på verklighet och fantasier (vilka ibland tjänar som snuttefiltar, för att inte behöva se den hemska verkligheten). Titta på ett par webcasts med LaRouche och studera böckerna han skriver som underlag för den kommande webcasten, den som sker den 1 augusti på larouchepac.com. Och missa för allt i världen inte den.

Svenska kommuner som har svårt att få budgeten att gå ihop kan göra som Massa Carrara i Italien och i kommunfullmäktige anta resolutioner till stöd för LaRouches förslag. Och varför inte göra detsamma i riksdagen, eller bjud in LaRouche, eller, om han inte kan komma, en representant från EAP - så att vi kan förklara läget för de folkvalda så som LaRouche gjorde i den italienska kongressen häromsistens. Det skulle vara en spark i skrevet på britterna. Det ligger förvisso lite utanför de gängse spelreglerna, men va fan, det är ju trots allt krig.