Webcast med LaRouche 1 augusti: Huset Windsors fall

www.larouchepac.com

Lördagen den 1 augusti kl. 19.00 svensk tid kommer Lyndon LaRouche att tala till en världspublik, och till sina närmaste medarbetare i USA, i en internationell webcast. I sin kommande uppsats "The Science of Physical Economy" tar han direkt upp de frågor som han kommer att fokusera på i denna webcast:

"Världen balanserar nu på randen till en lång mörk tid av bottenlös förtvivlan. Bara om de penningsystem som har styrt världen sedan president Franklin D. Roosevelts död skrotas omgående och grundligt finns det en chans för mänskligheten att undgå en ny mörk tid som rätt snabbt skulle minska världsbefolkningen från nuvarande cirka 6,7 miljarder individer till någonstans i närheten av de eftersträvade högst två miljarder som är målet för sådana folkmordsförespråkare som den framlidne Bertrand Russell, prins Philips rent ondskefulla Världsnaturfond och den nu avsomnade prins Bernhard.

Även om pengar allt framgent kommer att behövas som bytesmedel inom de samhällsekonomiska processernas mikrokosmos, måste varje meningsfull definition av pengar överge de gamla, systematiskt felslagna definitionerna som har lärts ut på skolor och universitet, och som ligger till grund för de nu gängse räkenskapsmetoderna; en ny form av en anti-brittiskimperialistisk världsekonomi måste införas snabbt och genomgripande, mellan fullkomligt suveräna nationalstater som samarbetar med varandra. Denna tvingande nödvändiga förändring kommer att äga rum på det slagfält som förut upptogs av de forna penningsystemens hopplöst misslyckade nu rådande nationalstater.

Denna tvingande nödvändiga förändring kan dock troligen bara ske om en inre krets av professionell ekonomisk kompetens bildas nu, med medverkan av framstående personer från flera av de tunga nationerna.

Det preliminära första steget i den utbildning som behövs för detta ändamål, är att presentera en uppdaterad framställning av den 'kollapsfunktion' som jag gick ut med första gången 1996, när jag tillkännagav min kandidatur för det demokratiska partiets nominering av presidentkandidat det året. Uppdateringen av denna 'kollapsfunktion' kommer att presenteras vid två offentliga tillfällen, det första strax före min internationella webcast den 1 augusti 2009, och det andra under denna webcast. Innebörden av denna uppdatering, som kommer att ha presenterats offentligt före dessa händelser, torde framgå av det som står skrivet här.

Den avgörande förändringen kan förefalla minimal för somliga. Jag föreslår helt enkelt att det nu rådande globala penningsystemet ska bytas ut, som när man vänder på en femöring, mot en allians med fasta växelkurser mellan en samling av det som ska vara inbördes fullkomligt suveräna nationalstatsrepubliker. Detta skall ske med hjälp av elementära metoder för omorganisation i samband med konkursförfaranden ..."

LaRouches webcast direktsänds på www.larouchepac.com