Webcast med Helga Zepp-LaRouche 21.7

Helga Zepp-LaRouche talar direkt på internet tisdagen den 21 juli kl 17:00 (svensk tid) på temat "Världen efter den 27 september - dagen för det tyska förbundsdagsvalet". Hon kommer att presentera vad som måste göras i krisen i kontrast mot de helt villrådiga babblande tyska partiledarna, som just tillrättavisats av tyska författningsdomstolen i Karlsruhe för att så lättvindigt velat upphäva tyska konstitutionen när de röstade för Lissabonfördraget.  Lyssna på henne via www.bueso.de

Se en rolig trailer på tyska för hennes tal här.

Läs hela inbjudan här (på tyska)