911-komplotten avslöjad

Nya tidigare hemliga amerikanska utredningsdokument om terrordådet mot
World Trade Center i New York den 11 september har nu kommit fram. De
visar att Lyndon LaRouche instinktivt var på rätt spår när han, i den
nu historiska radiosändningen samma dag och tid, direkt kommenterade
händelserna. EIR:s Jeffrey Steinberg har nu i en banbrytande artikel
satt in dokumenten i sitt sammanhang och sopat golvet med alla dem som
tidigare kommenterat frågan utan att komma in på det brittisk-saudiska ansvaret. Läs artikeln "9/11 Cover Is Blown" (på engelska) här och se en intervju med Jeff Steinberg på LPACTV: New 9-11 Developments.