Författningsdomstol: Godkännande av Lissabonfördraget bröt mot grundlagen

I sitt länge emotsedda utslag om överklagandena av Lissabonfördraget slår den tyska författningsdomstolen fast att ratificeringen av fördraget strider mot den tyska grundlagen samt att grundlagen måste överordnas varje tolkning av fördraget.

Domstolen har därmed gett en rungande örfil åt majoriteten i förbundsdagen, skriver Helga Zepp-LaRouche i en artikel om innebörden av författningsdomstolens utslag. I utslaget saknas tyvärr reflektionen att det inte bara är EU:s nyliberala ekonomi- och finanspolitik som har gjort fiasko, utan hela det nyliberala paradigmet, konstaterar hon.

Läs hela artikeln här på svenska