Sverige stöder brittiska knarkpolitiken mot Iran

Svenska ordförandeskapet fördömde den 6 juli avrättningen av 20 dömda fångar i staden Karaj den den 3 juli. Det korta uttalandet tog emellertid inte upp det faktum, att ligamedlemmarna var dömda för knarksmuggling och mord. 700 kg heroin, kokain och opium hade påträffats hos dessa ligamedlemmar.

Svenska ordförandeskapet hänvisade till FN:s resolutioner mot dödsstraff, vilka är viktiga dokument för mänskliga rättigheter. Samtidigt stöder man dock Lissabonavtalet, som öppnar för dödsstraff även för svenska soldater under EU:s militära insatser, som den tyske grundlagsexperten professorn Schachtschneider har bevisat. Se EAP:s uttalande 6 maj 2008. Sverige protesterar inte heller lika ivrigt mot andra länder som tillämpar dödsstraffet.

Uttalandet måste ses som en del av den brittiska kampanjen att hetsa mot den iranska regeringen, som samarbetar med USA i att stoppa narkotikaflödena från de brittiskkontrollerade delarna av Afghanistan. Storbritannien har systematiskt skyddat opiumodlingen i Helmandpovinsen, så att Afghanistan nu producerar 95 procent av det opium och heroin som sprids till narkotikamissbrukare i hela världen inklusive Sverige. Iran har också en egen mycket svår narkotikaepidemi bland sina unga.

På mötet med EU-ländernas utrikespolitiska chefstjänstemän i Stockholm den 2-3 juni stoppade Frankrike och Tyskland det brittiska förslaget att alla EU länder samtidigt i protest skulle dra tillbaka sina ambassadörer från Iran. Storbritanien krävde denna solidaritet, eftersom Iran har arresterat några av de lokalanställda på brittiska ambassaden, som aktivt organiserat demonstrationerna och försök till statsomvälvning efter det iranska valet den 12 juni. När Brown inte fick igenom detta förslag, gavs han som plåster på såren detta propagandastöd till britternas nykoloniala knarkpolitik och hets mot Iran.

London Times berättar den 6 juni nämligen att EU-ledarna försöker hjälpa Storbritanniens premiärminister Gordon Brown att hålla sig kvar vid makten genom att ge honom framgångar i utrikespolitiken. För nästan alla EU-ledarna och särskilt det svenska ordförandeskapet gäller det att hålla Browns oppositionsparti Tories borta från makten, eftersom Tories är emot Lissabonavtalet. Om Tories kommer till makten före den irländska folkomröstningen den 4 oktober, är det mycket liten chans att Lissabonavtalet skall godkännas av irländarna. För att hjälpa Brown, skriver Times, har franske presidenten Sarkozy bjudit in honom till ett franskt-brittiskt toppmöte i Evian för att stöda några av Browns favoritprojekt, såsom klimatpolitiken inför Köpenhamnsmötet, kärnkraft och brittisk-franska infrastrukturprojekt. Genom att Frankrike låter Brown nå framgångar för sin gröna agenda, skall Brown göras "mer aptitlig för sin brittiska hemmapublik", skriver Times.

Andra agenter för det brittiska imperiet, såsom twitter och människorättsoganisationer, sprider desinformation om att de 20 avrättade i Iran var politiska aktivister som arresterats under demonstrationerna mot resultatet i det iranska presidentvalet. Det Svenska ordförandeskapets uttalande på detta sätt, var därför ett viktigt stöd till det brittiska imperiets propaganda och en fjäder i hatten åt den nästan renplockade gåsen Brown.