LaRouche: Om Kina och Ryssland agerar mot dollarn slår det tillbaka mot dem själva

Lyndon LaRouche varnade i ett uttalande igår för att om Kina gör
verklighet av det angrepp på dollarn som Zhou Xiaochuan på den
kinesiska centralbanken talat om, enligt ett BBC-telegram samma dag,
"så skulle resultatet av ett sådant handlande bli det värsta som Kina
kunde göra mot sig själv och sitt folk". Zhou Xiaochuan hade enligt BBC
sagt: "Att det internationella penningsystemet domineras av en enda
valuta ökar riskkoncentrationen och krisens spridning."

I uttalandet förklarar LaRouche på vilket sätt Zhou Xiaochuan är vilseledd.

mer