Lissabonfördraget kan begravas – då slipper Europa Blair som president

Brittiska kungahusets egen lille folkmördare, före detta premiärminister Tony Blair, har fått stöd till att bli "Europas President" så fort Lissabonfördraget ratificeras. Detta till trots finns det allt tydligare tecken på att det nya "Lissabon Reich", det Paneuropeiska imperium Hitler talade om, aldrig kommer att bli verklighet.

På EU-toppmötet i Bryssel den 19 juni så stödde Silvio Berlusconi Tony Blair som Europas förste president när han åberopade att Lissabonfördraget borde bli en realitet så snart som möjligt.

EU: s ledare har gett förmåner till Irland genom ett speciellt protokoll, så som att de kan ha striktare abortlagar än resten av Europa, militär neutralitet och får status att bli skatteparadis. I utbyte mot dessa förmåner så har Irlands premiärminister Brian Cowen nu gått ut och sagt att de ska hålla en ny folkomröstning om Lissabonfördraget någon gång i oktober. Medgivandet till Irland måste fortfarande godkännas av de andra 26 EU-ländernas parlament, vilket inte kommer att göras i en handvändning.

Till saken hör också att Irland inte är det enda land som har sagt nej till Lissabonfördraget. Tjeckien, Polen och Tyskland har inte heller har godkänt fördraget; det vill säga att deras respektive presidenter ännu inte har skrivit under dokumenten trots att de tre parlamenten har godkänt det. Tyskland, exempelvis, måste först vänta med ett utslag från den federala domstolen angående fördragets legalitet. Ett ny euroskeptisk fraktion har bildats i Europaparlamentet av det brittiska konservativa partiet (Tories). Enligt en rapport i Independent den 20 juli, så innefattar fraktionen, förutom Tories med sina 25 medlemmar i Europaparlamentet, även det polska Lag och Rättvisepartiet (15 medlemmar) och det tjeckiska Civic Demokraterna (9 medlemmar, som för övrigt är den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus parti). Problemet med denna fraktion är att i den ingår även högerextrema partier, så som det Belgiska Lijstpartiet, det Holländska Kristen Union och det Lettiska Faderlands och Frihetspartiet, med ett par medlemmar vardera.

Tories har gjort det väldigt klart att de går emot Lissabonfördraget och kommer att anordna en folkomröstning ifall de kommer till makten. En talesman för Tories ledare, David Cameron, säger till Financial Times "Vi kommer att uppmana alla att inte ratificera fördraget ... vi håller inte alls med det".

Samtidigt har Vaclav Klaus lagt ännu mer grus i Lissabonfördragets maskineri, denna icke-europeiska idé. På EU- toppmötet gick han ut och sa att han inte kommer att skriva under fördraget förrän det tjeckiska parlamentet godkänt de garantier som Irland har fått gällande den nationella suveräniteten (se ovan). Dessa garantier ska ses som en muta till Irland för att de ska övertygas att hålla sin andra folkomröstning. Londons Financial Times rapporterar att de värsta farhågorna bland EU: s ledare är att Klaus köper sig tid i förhoppningen om att Tories ska komma till makten i ett tidigare förlagt val. Tidningen skriver: "Den folkomröstning som de konservativa kommer att hålla ifall de kommer till makten, skulle resultera i ett nej och således begrava fördraget för alltid."