Obama i en lavin av ekonomiska bakslag

Samtidigt som president Barack Obama försöker övertyga sina landsmän och omvärlden om att ekonomin inte längre behöver intensivvård och håller på att återhämta sig visar verkligheten något annat. Det finns inget område där ekonomin blir bättre och ingenstans där finanssystemet återhämtar sig. Det finansiella systemet, tillsammans med dess institutioner, har slutat fungera och den reala ekonomin befinner sig i en nedåtgående spiral av självförstärkande minskningar av den produktiva aktiviteten.

Några exempel på sammanbrottet i USA:

* 40 banker har hittills gått i konkurs under 2009 och detta innan ens halva året gått. Det är redan mer än dubbelt så många som under hela 2008 då 19 banker slog igen och fler än totalt mellan 2002 och 2008. Det är den högsta siffran sedan 1993 då 50 banker gick under.

* Bostadspriserna fortsätter att falla vilket betyder att förlusterna på fastighetslån och ompackade lån som innehåller fastighetslån fortsätter att öka. Bostadsprisena har sjunkit med 32% sedan toppen år 2006. 20% av alla bostäder har högre lån än vad bostaden är värd. Detta betyder, förutom alla sociala katastrofer, att de redan enorma förlusterna hos de statsstödda bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac -- 150 miljarder dollar de senaste 18 månaderna -- kommer att öka och dessa förluster har USA:s regeringen lovat att täcka. Den kommersiella fastighetsmarknaden följer efter bostadsmarknaden in i katastrofen när den minskande köplusten ödelägger köpcentra och den ökande arbetslösheten tömmer kontorsbyggnader.

* Järnvägsfrakterna har fram till 20 juni minskat med 19% jämfört med samma period 2008 huvudsakligen beroende på sammanbrotten av bilproduktionen och byggverksamheten. Frakten av bilar minskade med 51%, metaller med 48% och trävaror med 28%.

* Lastbilstransporter har minskat de senaste 21 månaderna och det finns 250.000 undersysselsatta långtradare som slåss om befintliga frakter.

* Californien håller på att gå i konkurs. Enligt lagen måste en budget antas innan den 15 juni för budgetåret som startar 1 juli. Eftersom det ser ut att bli ett underskott på 24 miljarder dollar har ett häftigt politiskt gräl utbrutit om hur mycket som skall skäras i utbildning och sjukvård och något beslut har inte kunnat fattas och utan budget går det inte att låna pengar.

Californiens finansminister Genest beskriver situationen så här:

- Om vi inte har en budget måste vi gå till finansmarknden och säga att vi fortfarande bråkar om budgeten, det finns inget politiskt beslut, vi gör fortfarande av med 24 miljarder mer än vi har och vi vet inte vad vi ska göra åt det och dessutom, om ett år kommer det att vara ännu värre...så våra möjligheter att betala tillbaka ser mörka ut...men vi skulle gärna ändå vilja låna pengar av er."