Obama erkänner sitt naziliknande eutanasiprogram

Om någon hade några tvivel om hur rätt Lyndon LaRouche har haft i att fördöma Obamas administration för att införa ett nazistliknande eutanasiprogram, under skepnaden av den så kallade sjukvårdsreformen, så har nu presidenten själv gått ut offentligt och bekänt färg inför American Medical Association (AMA).

Obama ville tillsätta en speciell styrelse av byråkrater, som skall övervaka och ha beslutanderätt över vem som skall ha olika medicinska behandlingar, eller inte, enbart med utgångspunkt från att minska kostnader. Obama tryckte starkt på att hans skapelse, ett nationellt råd (MedPAC), ska arbeta för att sätta ekonomiska gränser för sjukvården baserat på "bevisbaserade" standarder. Översatt till klarspråk innebär detta att en grupp av "objektiva medicinska experter" - precis som i Hitlers T4 - program  - ska arbeta för att skära ner på sjukvården för vissa delar av befolkningen (läs: långtidssjuka, äldre med flera, det vill säga de som i nuläget inte har en chans att bli friska igen). Hitlers T4 - program var en benämning på de avrättningar som utfördes mellan 1939 - 1941 på mentalt sjuka och andra människor som inte ansågs "livsdugliga". Byråkraterna satt på adressen Tiergarten 4 (T4) och lät hämta patienter från olika vårdhem utifrån frågeformulär om patienternas tillstånd. Avrättningarna genomfördes sedan i smyg på olika så kallade "eutanasiinstitut", där dessa avrättningstekniker senare kom att införas på förintelselägren.

Vita huset vet att LaRoucherörelsen leder kampanjen för att bekämpa denna naziliknande plan. I sitt tal på AMA - mötet i Chicago attackerade Obama öppet "... kritiker som försöker skjuta sank denna reform med skrämseltaktik" och således anklagar administrationen för dess "... ansvarsfulla ransonering" och att sätta byråkrater till att ha ansvar för sjukvårdsfrågor, inte läkare. Naturligtvis erkände Obama i sitt tal, ett par minuter senare, att det är exakt detta som han föreslår, genom sitt löfte att snabbt göra MedPAC:s riktlinjer gällande sjukvårdsbehandling obligatoriska.

Obama har nu skickats ut på ett självdestruktivt uppdrag för att själv försöka sälja in sitt nazistliknande eutanasiprogram och han förstår inte själv att han är utsatt för denna komplott. På AMA: s möte den 15 juni gjorde Obama just det som vissa källor, vilka jobbar nära presidenten, har sagt till LaRoucherörelsen tidigare under juni månad. Han gick i detalj igenom hur denna mördande plan kommer att se ut. Bit för bit beskrev han hur 950 miljarder dollar kommer att sparas in inom sjukvården, alltifrån anslag till sjukhus, där sjukvårdsundervisning pågår.

Fler och fler människor säger till LaRoucherörelsen att de hade rätt angående denna nazistiska politik. Stödet för den så kallade "populäre" presidenten vittrar nu sönder i snabb takt, och kommer att fortsätta att göra så i takt med att mer och mer detaljer om denna mördande plan kommer ut till befolkningen.