Tremonti: Nya likviditeten i finanssystemet leder till ny inflation i råvarupriserna

Resultatet av G20-mötets beslut att pumpa in ännu fler miljarder i finanssystemet, med motiveringen att man ville "stimulera konjunkturen", kommer inte att bli en ekonomisk uppgång, utan hyperinflation. De stigande priserna på råolja och andra råvaror sedan februari i år är ett tydligt tecken på det. Men G8-ländernas finansministrar beslutade ändå i italienska Lecce på rekommendation från USA och Storbritannien att inte sätta in några motåtgärder mot hyperinflationen, utan att tvärtom öka penningmängden ännu mer.

Hedgefonder och banker använder inte de statliga stödpengarna till krediter till den reala ekonomin, som fortsätter att krympa, utan till spekulation i varor och råvaror. Under de senaste fem månaderna har oljepriset mer än fördubblats, och var förra veckan uppe i över 73 dollar fatet. Detta trots att det finns gott om olja och lagren är fulla. Dessutom är efterfrågan enligt Internationella energibyrån IEA 2,9 procent mindre än den var för ett år sedan. Banken Goldman Sachs gav ny skjuts åt oljeprisspekulationen när man den 4 juni berättade att man satsar på ett pris på 85 dollar till årets slut.

Italiens ekonomi- och finansminister Giulio Tremonti tog upp detta med G8-finansministrarna den 13 juni i italienska Lecce, även om det bara omnämndes med en mening i slutkommunikén och fick till konsekvens att IMF ska utreda frågan. Den brittiska och den amerikanska regeringen avvisade Tremontis förslag om att derivat inte längre borde vara tillåtna på olje- och råvarumarknaderna. Vid den avslutande presskonferensen sa Tremonti att likviditetstillskottet i finanssystemet har "en automatisk tendens att strömma till derivat" och inte till den reala ekonomin.

– Spekulationen är tillbaka, vissa aktörer sticker upp huvudet igen. De gör samma saker som de gjorde i juni förra året. Råvaruderivaten är tillbaka.

På ett valmöte i Cueno den 4 juni pekade Tremonti ut Goldman Sachs som den drivande kraften bakom spekulationen:

– Titta bara på hur herrarna på Goldman Sachs beter sig. De lägger sina bud och sedan säger de: "Titta, vi lyckades driva upp priset."

Alltså måste regeringarna äntligen göra det som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche krävt sedan länge, nämligen förbjuda derivaten och genomföra en grundlig konkurssanering av finanssystemet, innan vi får en hyperinflationistisk explosion.