Afrikas utveckling, arbete för oss!

I kampanjen för att ställa om och rädda den svenska bilindustrin genom att utveckla Afrika har Hussein Askary engagerat sig på båda kontinenterna för att få fram lösningen på detta problem.

När Hussein Askary besökte Sudan i april i år begärde han att få se Afrikas för närvarande största utvecklingsprojekt, vattenkraftsdammen Merowe över Nilen i norra Sudan. Detta utvecklingsprojekt förverkligas under kinesisk ledning med hjälp av teknologi från Europa. Franska Alstom levererar generatorerna, en tysk konsultbyrå drog upp planen och Sverige bidrog genom ABB med kraftledningarna och transformatorerna. När alla generatorerna är i bruk i slutet av 2010 kommer dammen att öka kraftförsörjningen i Sudan med 1250 MW. Detta kommer att fördubbla energiförsörjningen i Sudan och även producera färskvatten som man kan dricka eller bevattna marken med, där det i dag är öken.

Projektet är ett utmärkt exempel på vad Sverige genom sina lediga verkstäder skulle kunna göra för Afrika, om svenska ministrar började resa ut i världen för att teckna bytesavtal om svensk teknik mot afrikanska produkter. Tyvärr måste svensk industri smyga sig med i detta projekt, som underleverantör till ett kinesiskt ingenjörsföretag. Regeringen och oppositionen var upptagna med att stöda den brittisk-franska politiken att sabotera Sudans utveckling genom att försöka få igång ett inbördeskrig i Sudan med utgångspunkt från den franskstödda regimen i grannlandet Tchad. Därifrån levereras vapen och understöd till rebellrörelsen JEM i Sudans Darfurregion. Sverige har, till priset av nedläggning av regementen i Sverige, även skickat trupper för att i Tchad stöda de gamla kolonialmakternas politik att försöka dela Sudan och därifrån destabilisera Egypten och hela arabvärlden. Sverige stödde också lydigt den av George Soros grundade Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) i Haag, i dess barocka åtal mot Sudans president Omar al-Bashir. Bashir är den tredje afrikanska ledaren som ICC åtalar, medan ICC inte har lyckats finna någon som brutit mot folkrätten på någon annan kontinent.

Det var det sudanesiska studentförbundet som hade bjudit in Lyndon LaRouche, känd som den ekonom som i flera årtionden kämpat för Sudans utveckling, för att tala på deras "Världskonferens för internationell rättvisa och enighet mot rättskipningens politisering" i huvudstaden Khartoum den 5-7 april 2009. LaRouche kunde själv inte deltaga, men fyra medlemmar av hans rörelse deltog i hans ställe: Lawrence Freeman, chef för EIR:s afrikaavdelning; Douglas DeGroot, afrikaexpert på EIR; Summer Shields, LaRouches ungdomsrörelse (LYM); och som sagt Hussein Askary , ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP. Under loppet av några dagar fick LaRouche-delegationen möjlighet att presentera ett antal konstruktiva idéer för hundratals deltagare på konferensen, och för det sudanesiska folket genom media. Det var Askary som i direktsändning fick summera konferensens resultat för de sudanska TV-tittarna.

I Sudan kunde Askary själv på plats se hur president Bashir besökte en stad i Darfur och gick omkring utan livvakter bland folk. Det pågick inget krig där och inget folkmord. I stället hördes talkörer med denna fras: "Arrad Arrad, kabari wa sad!", d.v.s. "Vårt svar [till ICC] är broar och en damm!" Folket där hade genomskådat kampanjen mot Sudan och dess president, som en attack mot Sudans utveckling. Sudan har valt att svara på attackerna med att planera ytterligare en gigantisk damm över Nilen, andra dammar och broar. Ett utmärkt val av vapen för en nation som har genomlidit 30 år av inbördeskrig och invasioner av dess territorium, men som lyckats besegra dem alla.

Askary har sammanfattat intrycken från sin resa i artikeln "Sudans ‘TVA': En utvecklingsmodell för hela Afrika" i den internationella tidskriften Executive Intelligence Review (EIR). Han har också med föredrag i Sverige visat hur den svenska bilindustrins verkstäder skulle kunna sättas i fullt arbete med hjälp av denna typ av projektsamarbete och finansiering. Kontakta redaktionen för att få tillgång till EIR:s artiklar och nå Hussein Askary!

Läs mer på EIR:s hemsida

Kontakta oss för att prenumerera på EIR och få tillgång till alla artiklar

Se Hussein Askarys videorapport från Merowedammen (med svensk text)


Hussein
Askary, ordf. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, med Merowedammen i
bakgrunden. När alla generatorerna är i bruk i slutet av 2010, kommer
dammen att öka kraftförsörjningen i Sudan med 1250 MW. Detta kommer att
fördubbla energiförsörjningen i Sudan och även producera färskvatten
som man kan dricka eller bevattna marken med, där det i dag är öken.