Mats Odell föredrar Londons City framför Sverige

Mats Odell, den fria marknadens trogne slav, har än en gång utmärkt sig. Till den brittiska tidningen Guardian säger han:"Jag känner förstås till den speciella ställning som London åtnjuter och vi vill att detta fortsätter. Vi önskar att London också i framtiden skall vara Europas finansiella centrum." Detta sades just före mötet mellan G-8:s finansministrar under veckoslutet 13-14 juni där det väntas gräl mellan Frankrike och Tyskland å ena sidan, och Storbritannien å den andra sidan, om vem som skall ha tillsyn över finanmarknaderna.

Detta är en direkt reflektion av Gordon Browns politik som går ut på att vad som än händer så skall City of London, som nu förmedlar 50% av alla finanstransaktioner i världen, också i framtiden vara världens finanshuvudstad.

Vad som upprör britterna är att EU-kommisionens förslag skulle ge övriga EU-länder full insyn i City of Londons affärsmetoder och finansiella politik. Detta är den svenska regeringen motståndare till och vill uppenbarligen att enbart det brittiska imperiet ska känna till sin egen politik. Dessutom anser Odell, Reinfeldt och Borg att redovisningsregler för finansmarknaderna inte får ändras mot aktörernas vilja. Inga statliga regler skall således tvinga marknaden avslöja sitt konkursade tillstånd.

Samtidigt som dessa gräl på hög nivå pågår bryter den produtiva ekonomin samman i hela världen. Industrier, sjukvård, utbildning, byggverksamhet och liknande minskar sin verksamhet överallt. I Sverige håller de sista resterna av industrisamhället att försvinna. Politiker och den sammanfallande finansmarknaden har inte ändrat beteende sedan de blev varse krisens omfattning. Nästan alla pengar som pumpas in i systemet för att hålla det på fötterna går till nya spekulationsaffärer och inte till produktiva investeringar.

Det är det nuvarande finanssystemet som är sjukdomen. Så länge detta system är kvar går ekonomin inte att räddas. Därför måste politikerna i hela världen ändra politik, inte behålla det sjuka finanssystemet som Odell vill. Ett ekonomiskt system skall befrämja välstånd och utveckling för alla människor i världen. Lyndon LaRouche insåg detta för över 50 år sedan. Han har oförtrutet arbetat för att införa ett sådant system. Nu är tid att lyssna.