Verkliga syftet med klimatsvindeln är att slå sönder nationernas suveränitet

Den inflytelserike brittiske lorden Christopher Monckton sa i en intervju den 2 juni för 21st Century Science & Technology att det verkliga syftet med pratet om en påstådd klimatförändring aldrig har handlat om klimatet, utan alltid om att införa en världsregering.

Lord Monckton upprepade sin uppfattning att motivet bakom den trefaldiga svindeln – det påstådda klimathotet, kampanjen för biobränslen och de påstådda farorna med DDT – är att få till stånd en minskning av världsbefolkningen i folkmordsdimensioner, särskilt i nationerna i den s.k. tredje världen.

Lord Monckton åtnjuter en särskild auktoritet när han säger detta. Hans farfar spelade en avgörande roll i ansträngningarna för att få kung Edward VIII, den främste symbolen för den brittiska nazistälskande aristokratin, att avsäga sig tronen 1936, som ett led i anti-fascisternas arbete för att krossa Hitler-projektet i Storbritannien.

Monckton säger nu att klimathotskabalen tänker använda det stora klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 till att växla upp FN:s klimatpanel IPCC till ett organ som ska driva fram en världsregering.

– De bryr sig ärligt talat inte så mycket om ifall de kommer fram till vem som ska minska de globala utsläppen hur mycket. Det handlar inte om det, och har aldrig handlat om det, säger Monckton.

Monckton vidhåller att propagandan kring "klimathotet" är det tredje folkmordet som förövas mot världsbefolkningen. Människor dör redan, överallt i världen, av svält orsakad av satsningen på biobränslen, som är ett resultat av det påstådda klimathotet. De andra två folkmorden Monckton talar om är:

1. Förbudet mot DDT, som hittills har tagit livet av 40 miljoner människor, och gjort att ytterligare flera miljoner, mestadels barn, fortfarande bär på malariasmitta.

2. Att man inte svarat på aidspandemin på rätt sätt, med väl beprövade smittskyddsåtgärder, inbegripet allmän testning, och isolering och behandling av smittbärarna. Denna avsiktliga folkmordspolitik har lett till att 25 miljoner människor har dött i onödan, och minst 40 miljoner är smittade.

Moncktons skrämmande siffra över hur många människor som är bärare av HIV-viruset är bara WHO:s publicerade skattning. Den verkliga spridningen av HIV-viruset i världen är okänd, eftersom det fortfarande finns ett motstånd mot politiken att testa alla.