Miljöfascister ser demokratin som ett hinder

Såvida tvivel fortfarande råder därom, att Brittiska imperiet vill införa miljöfascism, behöver man endast titta på tredagarskonferensen som nyligen hölls i Essen, Tyskland, vem som talade och vad som sas.

Under rubriken, "Hur kan demokratin hantera klimatkrisen?", inleder Panel IV med följande uttalande:

"Teknologisk innovation och politisk reglering kan endast fungera effektivt om 'folk' deltar i sina olika roller som nedsmutsare, producenter, medborgare och väljare. Demokratiska regimer är inte väl förberedda för den deltagandenivå som krävs; Kan fria demokratiska samhällen hantera verkningarna av grava förändringar i det globala klimatet, eller är måhända auktoritära regimer möjligtvis i bättre sits att tvinga fram de nödvändiga åtgärderna?"

Konferensen, på temat "Den stora omvandlingen: Klimatförändring som kulturförändring", sponsras av den privata Mercator-stiftelsen i samarbete med Potsdam-institutet för forskning om klimatpåverkan och Wuppertal-institutet klimat, miljö och energi. Båda instituten är namnkunniga organ för att marknadsföra klimatpåhittet i Tyskland. Ordföranden för Potsdam-institutet, Hans Joachim Schellnhuber, är kansler Angela Merkels klimatguru och gästades nyligen på institutet av prins Charles för en expertpanel om "Hållbar utveckling". Schellnhuber, som även är nära vän till Storbritanniens ledande klimatguru sir Nicholas Stern, dubbades till och med till Commander of Order of the British Empire.

Konferensen är en av imperiets alla arrangemang föri att utnyttja "klimatförändring" för att bygga den globala miljöfascismen. Huvudtalet i panelen höll professor dr David Held, som tillsammans med Mary Kaldor är ordförande för Centre for the Study of Global Governance på London School of Economics. Denne är expert på "kosmopolitanism", dvs världsregering. En nära kollega till Held, som även han talar på konferensen, är lord Anthony Giddens, New Labours och Tony Blairs skapare (Blair adlade honom 2004).