Europavalet: Ingen demokratisk legitimering av de övernationella EU-institutionerna

Uttalande av det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (Bürgerrechtsbewegung Solidarität, BüSo) den 10 juni 2009:

Det miserabla valdeltagandet på 43 procent är ett uttryck för väljarnas misstro mot EU och dess odemokratiska struktur.

Europaparlamentet i sig har inga befogenheter som liknar de nationella parlamentens, trots att 70 procent av de nationella lagarna bara är översättningar av direktiv från EU. Det är kommissionen som utfärdar direktiven, och parlamentet kan kanske stoppa dem i teorin, men med det nya – redan havererade – Lissabonfördraget blir det tvärtemot propagandan i praktiken omöjligt. Inte heller då får parlamentet mer makt, utan blir bara ett rådgivande organ som parlamenten under enväldena på 1700-talet. Dessa maktförhållanden luktade sig väl väljarna till när de gick och röstade – eller stannade hemma. En svensk kommentator sa: Om Afrikanska unionen skulle genomföra ett val med så lågt valdeltagande, skulle det inte godtas av västländerna som ett demokratiskt val.

Ett av de tydligaste resultaten är att det brittiska Labourpartiet och dess socialdemokratiska systerpartier på kontinenten "bestraffades" av väljarna – i Frankrike, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Spanien, Portugal och Ungern. De förlorade röster framför allt bland löntagarna, som förut kände sig företrädda av socialdemokraterna. I den andra änden av spektret skördade hårdnackat konservativa partier framgångar. Tre av dem, det brittiska Torypartiet, det tjeckiska ODS och Polens PiS, tänker lämna det kristdemokratiska blocket (Europeiska folkpartiet) och bilda en egen grupp. Andra oroväckande resultat är framgångarna för de gröna, särskilt i Frankrike och Tyskland, och tillströmningen till högerextrema, främlingsfientliga partier som BNP i Storbritannien, PVV i Nederländerna och ungerska Jobbik.

Valresultaten visar också på en trend som kan leda till maktskiften i flera länder. Det är mycket möjligt att de illa tilltygade regeringarna i Storbritannien (Labour) och Irland (Fianna Fail) antingen tvingas avgå och utlysa nyval eller faller i misstroendeomröstningar. En ny, konservativ regering i Storbritannien skulle tillsammans med sina lierade på kontinenten sätta ännu fler käppar i hjulet för EU-politiken än till och med Labourregeringen, så fort Londons ställning som finanscentrum hotades. Finanscentret i London, det s.k. City, är anhängare av en ohämmad monetarism och sätter bankintressena framför löntagar- och samhällsintresset. De socialdemokratiska partiernas debakel kommer att förstärka denna tendens, bl.a. i Tyskland, där det är tveksamt om SPD sitter kvar i regeringen efter höstens förbundsdagsval.

Valet i Irland, där regerande Fianna Fail gjorde sitt sämsta val sedan 1980-talet, och Labour gick framåt, borde bli en varning till alla som vill att det ska hållas en andra folkomröstning om Lissabonfördraget där: Valresultatet bekräftar det starka motståndet mot fördraget, som bl.a. fick 120.000 irländare att delta i en facklig demonstration mot regeringen i Dublin. En andra folkomröstning, för vilken inget datum ännu bestämts, skulle om möjligt resultera i ett ännu tydligare nej.

Alternativet kan därmed bara vara: För ett Europa bestående av suveräna nationer, som gemensamt arbetar på att övervinna den nuvarande sammanbrottskrisen, och som för detta ändamål ger ut produktiva statliga krediter till långsiktiga investeringar i industri och infrastruktur, vilka skapar jobb och ökar skatteintäkterna. De europeiska staternas och deras invånares gemensamma bästa måste försvaras – i stället för att de bankrutta bankernas och kartellernas Europa till varje pris ska hållas under armarna. Riv upp Maastricht-, Amsterdam och Nicefördragen och stoppa försöken att driva igenom det imperiala Lissabonfördraget. Kontakta BüSo och hjälp till med det!

Slutnot: Kontakta EAP: http://larouche.se/sida/kontakt.html och hjälp till med det! [larouche.se:s not]