Lettland offras för spekulanternas skull

Den finanskris som LaRoucherörelsen ensam varnat för, har nu fått även den svenska regeringen att erkänna att det behövs krisåtgärder. Men det som finansminister Anders Borg nu förbereder, är att förstatliga svenska storbanker och överta deras spekulationsförluster. Regeringens uppgift är att säkra banksystemet, säger Fredrik Reinfeldt. Vi vill att London skall fortsätta vara Europas finanscentrum, säger finansmarknadsminister Mats Odell (till The Guardian inför G8-mötet 13–14 juni).

Som alla kan se leder denna politik till ett sammanbrott av den svenska
industrin och den offentliga servicen med skola, äldreomsorg och hälso-
och sjukvård. Detta är ändå en västanfläkt mot vad de svenska bankerna ställt till med i Lettland men det är bara en tidsfråga innan vi befinner oss i samma situation om
den nuvarande politiken fortsätter. Om Lettland sade Borg: "Ansvaret
ligger hos dem och de skall i första hand uppfylla de krav som finns
från EU-kommissionen och Internationella valutafonden." Detta betyder en 40-procentig nedskärning av statsbudgeten,
lönesänkningar med 45 procent för alla statsanställda och
massnedläggningar av skolor och sjukhus. Döda och sjukare letter skall rädda svenska statens, Wallenbergs och sossarnas banker, enligt Borg.

Eftersom det internationella finanssystemet är minst 40 gånger större än världens samlade BNP (d.v.s. totalt konkursmässigt) och just nu bara hålls vid liv med konstgjord andning kommer dessa räddningsförsök att misslyckas. Efter alla räddningspaket (på totalt 12 500 miljarder dollar = 1/4 av världens BNP) är situationen precis lika krisartad som i slutet av augusti förra året, om inte värre. Aktörernas beteende har inte ändrats. Politiken som ledde till sammanbrottet har inte ändrats. Inriktningen är fortfarande spekulation och inte produktion. All likviditet som centralbankerna pumpar in i systemet går till spekulation. Som exempel kan nämnas att den svenska valutamarknaden, som bara är en pytteliten del av världens valutahandel, omsätter runt 500 miljarder kronor – om dagen.

Förstörelsen av Lettland måste stoppas. Regeringens och oppositionens samstämmiga prioritering av bankernas spekulationsförluster före människor och företag är en fascistisk ekonomisk politik. Krisen för människor och företag är helt onödig både i Lettland och Sverige, om man följer Lyndon LaRouches visa råd att sätta hela finanssystemet under konkursförvaltning. Bankerna kan då omedelbart återöppnas och med medel från statens insättargaranti kan bankernas nödvändiga funktioner hållas i gång, d.v.s. betalningssystemet, inlåningskonton och kreditgivning till privatpersoner och företag. Bankerna måste förbjudas att ägna sig åt spekulation och kreditströmmarna måste i stället gå till produktiva investeringar. Ett liknande förslag (SOU 2000:66) att lösa framtida bankkriser stöddes av ALLA riksdagspartier efter 1990-talskrisen. Nu har ALLA riksdagspartier ändrat sig och offrar människor i Lettland hellre än att nollställa spekulationsförluster.