Rysk energiminister: Förbjud oljespekulation!

I slutet av maj uttalade sig den ryske energiministern Sergej Sjmatko för ett förbud mot derivathandel med olja. Han vill istället att mellanstatliga överenskommelser ska träffas för att undvika nya katastrofala oljeprishöjningar och bensinprishöjningar. Lyndon LaRouche har länge varit ensam om att kräva detta för att eliminera den spekulation som drivit upp oljepriserna helt i onödan. Sjmatko var i Rom för att delta i energiministrarnas G8-möte och gav en intervju till Corriera della Sera. I den sa han bl a: "Vi förhandlar enskilt med de producerande länderna om möjligheterna att förhindra kreativ finansiering, trots att det är svårt att reglera marknaden. Man handlar t ex inte med derivater på New York-börsen, men gör det på London-börsen. Jag menar att Ryssland skulle, som åtgärd på regeringsnivå i syfte att förebygga oljekriser, stödja ett förbud mot att handla med sådana finansinstrument utan säkerhet i verklig olja."

Detta räcker emellertid inte för att förhindra att oljepriset stiger till över 100 dollar per fat: "Vi måste träffa långsiktiga leveransavtal mellan producerande och konsumerande länder för att undvika prisinstabiliteter. Ryssland kommer t ex att leverera 15 miljarder kubikmeter olja per år till Kina och det fram till 2030. Det är första gången som ett sådant avtal har träffats." Sjmatko sa också att Ryssland är missnöjt med EU:s energipolitik: "Vi skulle vilja ha ett långfristigt och överblickbarare förhållande för att kunna investera i utvinning och transport av gas. Vi skulle vilja ha klara besked om hur mycket vi ska leverera. Just nu är det för mycket prat om att South Stream (oljeledningen under Svarta havet) kommer att bli en konkurrent till Nabucco (oljeledningen genom Turkiet)."

Nyligen bekräftades stora avtal mellan Italien och Ryssland: "Italien är vår pålitligaste strategiska partner i dialogen med Europa. Under det senaste mötet (red: mellan Berlusconi och Putin) avslutades förhandlingar om South Stream och nya projekt för samarbete om gas från Libyen ... nu skulle vi också vilja samarbeta om kärnkraft." Hittills har Ryssland "köpt många italienska produkter från Ansaldo för kärnkraftverk som Ryssland har byggt utomlands. Vi skulle vilja föra detta samarbete på en högre politisk nivå."

Ett samarbete med Ryssland och andra producentländer med långsiktiga gas- och oljeleveranser genom direkta mellanstatliga avtal,  genom bygget av t.ex. den tyskryska gasledningen i Österjsön, skulle alltså kunna leda till inte bara lägre olje- och bensinpriser utan också andra former av industriellt samarbete. Det är regeringens skyldighe att skydda befolkning och företag från de fullständigt oskäliga överpriser på olja som oljebolagen, men främst spekulanter i finansektorn driver upp. Det borde ingå i ett statligt räddningspaket för bilindustrin, men också i kravet på en garanterad råvaruförsörjning för alla länder i ett internationellt program för en ny rättvis ekonomisk världsordning.