Överstatligt EU nedmonterar nationella sjukvårdssystem

I hela Europa propageras nu för fortsatta nedskärningar inom sjukvården och mer avreglering och privatisering av vårdtjänster. Ett tecken i tiden är EU-kommissionens nya direktiv, vilket förklarar sjukvård som ekonomisk vara, med vilken man oinskränkt ska kunna handla. Förevändningen är "patientens rätt till gränsöverskridande sjukvård". EU-kommissionens direktiv från juni 2008 antogs den 23 april av en majoritet av Europaparlamentet och skulle kunna införas av Kommissionen redan innan Europavalet den 7 juni.

Nämnt direktiv var ursprungligen en del av den ökända "Bolkestein-riktlinjen" från 2005 (efter EU-kommissionären Frits Bolkestein) om gränsöverskridande utbud av tjänster på EU:s inre marknad. Aspekten angående sjukvård gick aldrig igenom 2005 pga ett berättigat starkt motstånd från parlamentariker såväl från vänster som oavhängiga. Nu vill Kommissionen ändå införa det bakvägen.

Även om Europaparlamentet inte accepterade alla delar av det ursprungliga utkastet innebär det nya direktivet en drastisk vändning, då det uttryckligen åberopar EU-fördragets 95:e artikel, angående den inre marknaden, i stället för artikel 152 om sjukvårdspolitiken! Holländska parlamentarikern Katika Liotard domderade, att de nationella sjukvårdssystemen nu måste underkasta sig marknadens lagar.

Som Belgiens sjukvårdsminister Laurette Onkelinx visat på kommer direktivet leda till minskade investeringar i sjukvårdsinfrastruktur och uppmuntra "export av sjuka till billigare anbud" och därmed skapa konkurens mellan inhemsk och utländsk sjukvård. Onkelinx visade även på den roll privata försäkringsbolag, specialiserade på gränsöverskridande affärer, spelar i att främja denna konkurens genom att specialbehandla tillgången till sjukvård för de rikaste.

Se vidare Kjell Lundqvists uttalande på EAPTV. Lundqvist är undersköterska och kandidat till Europaparlamentet.