Bilderberg-mötet startar förtalskampanj mot motståndare till Lissabonfördraget

Den holländska parlamentsledamoten Harry van Bommel, utrikestalesman för Socialistpartiet, har skickat ett öppet brev till den holländska regeringen angående holländska ministrars och drottningens roll vid Bilderberggruppens möte i Grekland. Han uttrycker oro över nyhetsrapporter om att mötet skall omhandla strategier för att stävja motståndare till Lissabonfördraget, inklusive Libertas-partiet och dess ledare Declan Ganley.

Enligt en rapport på Prisonplanet.com skrev van Bommel följande:

"Från det som läckts ut om agendan förstår vi att en strategi kommer att diskuteras för hur man skall hantera anti-Lissabon-rörelsen Libertas genom en förtalskampanj riktad mot ledaren Declan Ganley. Det är ett betydande bakslag för eliten, ej bara den europeiska, att traktatet ännu inte ratifierats." [...]

"De önskar sig en mäktigare europeisk union, även om det måste ske med hjälp av odemokratiska knep. Med tanke på vårt kungahus' och våra ministrars regelbundna närvaro vid mötet har jag bett statsminister Jan Peter Balkenende och statssekretärare för Europafrågor Frans Timmermans att få de politiska deltagarna att motstå en sådan förtalskampanj."

Balkenende var närvarande vid förra årets Bilderberg-möte. Drottningen är alltid närvarande.

Socialistpartiet är Hollands tredje största och har lett kampen mot Lissabonfördraget och den s.k. "EU-grundlagen". Den sistnämnda röstades tidigare ned i en nationell folkomröstning. EIR intervjuade van Bommel förra året angående Lissabonfördraget.

En av frågorna som skickades till regeringen lyder som följer:

"Är det korrekt att drottning Beatrix kommer att delta?" samt "Vilka ministrar, om någon, kommer att delta?" och "Råder samröre mellan statsministern och drottningen angående deltagandet?"

I tillägg ställer han frågan huruvida ministrarna i regeringen, om de deltar, kommer att diskutera agendan offentligt, i synnerhet den eventuella kampanjen mot Libertas och andra anti-Lissabon-aktivister.

Nyhetsrapporter säger att mötet började i en förort till Aten den 14 maj, där det bl.a. beskyddas av grekiska flottan. Rapporterna säger att bland dem som kommer delta återfinns den amerikanske vice utrikesministern James Steinberg, finansminister Timothy Geithner, Världsbankens president Robert Zoellick, Europakommisionens president José Manuel Barroso, drottning Sofia av Spanien och drottning Beatrix av Nederländerna.

Svenskar som vill göra något bra för framtiden, kan i Europaparlamentsvalet rösta på Europeiska arbetarpartiet-EAP, som är den svenska delen av den internationella LaRoucherörelsen som organiserade demonstrationer mot Lissabonfördraget i hela Europa. Läs mer på våra kampanjsidor inför EU-valet och se även vår egenproducerade film: Demonstrationerna som dräpte Lissabonmonstret!


Stockholm i början av 2008: EAP och LaRouches ungdomsrörelse mobiliserar för att rädda Sverige från monstret i Lissabonfördraget. Kräv folkomröstning!