EAP – alternativet till svenska regeringens och bankernas fascism mot Lettland

Det stora problemet är att de människor som har dragit oss alla in i krisen fortfarande bestämmer hur krisen skall hanteras. Därför behöver vi Pecoraundersökningar för att ändra på detta. Det har redan börjat komma ut i den öppna debatten, sedan vi avslöjat det fruktansvärda sätt som de svenska bankerna agerat på i Baltikum. Även på den svenska statstelevisionen kunde alla se de människor som nu är dömda att dö, för att de svenska bankerna skall räddas. Man kunde se psykpatienterna på ett sjukhus i Lettland, vilka snart skall kastas ut på gatan. För att spara 40 procent av statsbudgeten skall detta sjukhus, förutom många andra, läggas ned. Man kunde se den förtvivlade läkaren mitt bland de totalt hjälplösa psykiskt sjuka och gamla patienterna, som inte skulle ha en chans att klara sig på egen hand.

I Baltikum har de dominerande svenska bankerna kastat ut mer än 400 miljarder kr. Verkligen KASTAT ut, eftersom det mesta lånades ut till lyxkonsumtion. Man kunde i TV-dokumentären Bankfällan se unga män, som enkelt fått banklån för att köpa exklusiva bilar och bostäder. Man kunde till och med se barn som fått bankkreditkort. Man kunde höra banktjänstemän berätta hur de fått hela månadslöner i bonus om de lånat ur mer pengar.

Nu har bubblan kollapsat och nu lider de svenska bankerna av att krediterna inte betalas. I Lettland var mer än 80 procent av lånen utgivna i euro och inte i den nationella valutan lat. Därför har den svenska regeringen tryckt på mycket kraftigt mot en devalvering av latvalutan. Om alla euroskulder skulle stiga, skulle de flesta lånen vara omöjliga att betala. De svenska bankerna skulle gå i konkurs.

Den svenska regeringen har med en egen miljard euro och mer från andra länder samlat ihop 7,5 miljarder euro till Lettland. Med dessa pengar har Sverige förmått Internationella valutafonden att diktera mycket stränga villkor för Lettland. I stället för en devalvering av latvalutan, tvingas nu Lettland att genomföra en inre devalvering av löner och priser. Det nya IMF-avtalet kräver att lönerna för de statsanställda minskas med 35 procent, att tusentals lärare skall avskedas och att till 2013 skall hälften av alla sjukhus i Lettland läggas ned.

Så kommer det sig att de gamla och sjuka i Lettland måste dö, för att rädda de svenska bankerna. Men denna metod, att värdera ruttna värdepapper högre än människoliv, är fascism; ja det är faktiskt definitionen på fascism.

Så sade EAP:s vice partiledare Ulf Sandmark i sitt tal, som han höll på tyska, på vårt systerparti BüSo:s partikongress i Frankfurt am Main den 17 maj.

Läs hela talet här.

Här kan du se en svensktextad video av talet:

Rösta på EAP i EU-valet! Läs mer på våra valsidor: larouche.se/eu2009