Varning för ny hyperinflation i Tyskland!

Huvudtemat i förra veckans Focus, som är Tysklands näst största veckotidning efter Spiegel, var inflation! Omslagsbilden visade en hand som höll i bortsmältande sedlar. På insidorna i den München-baserade borgerliga tidningen beskrevs rätt detaljerat, hur det var i Tyskland 1923, när ett franskbröd ena dagen kostade 14 miljoner riksmark och dagen därpå 18 miljoner. Efter klockan tolv på dagen accepterade affärerna inte längre sedlarnas värde, eftersom centralbanken justerade värdet dagligen vid den tiden. Människorna var tvungna att ta med sig sedelbuntar bara för att kunna köpa några småsaker och arbetarnas inkomster sjönk i samma takt.

Förstasidesrubriken är inte bara en torr historisk påminnelse. Tidningen skriver uttryckligen att läsarna inte ska låta sig luras av vissa deflationära tendenser nu, utan varnar för att inflationen väntar runt hörnet. Många Focus-läsare kunde dra sig till minnes att Medborgarrättsrörelsen Solidaritet - BüSo, EAP:s broderparti i Tyskland, sedan längre har erbjudit en DVD om de verkliga orsakerna bakom den katastrofala hyperinflationen 1923 (på engelska). Det är inte otänkbart att författarna till Focus-temat har haft en sadan DVD på skrivbordet som man fått vid ett gatubokbord i München, på BüSo:s hemsida eller någon annanstans.