Pecorakommission tillsatt i Nederländerna

Parlamentet i Nederländerna har tillsatt en kommission som ska utreda orsakerna till finanskrisen. Kommissionen leds av Jan De Witt, talesman i juridiska frågor för Socialistpartiet, som är det största oppositionspartiet.

Socialistpartiet ledde motståndet mot först EU-konstitutionen, som stoppades med hjälp av folkomröstningarna i Nederländerna och Frankrike, och sedan mot Lissabonfördraget, som det tyvärr aldrig blev någon folkomröstning om.

Kommissionen är bemyndigad att inkalla personer att vittna. Vittnena kommer inte att höras under ed, men det kan ändras om det visar sig behövas.

Utredningen beräknas pågå i ett år och kommer att ske i två steg. Under de första sex månaderna ska man fokusera på att utreda vilka lagar som saknades eller var bristfälliga så att det kunde bli en sådan kris. I nästa skede kommer man att granska hur regeringen har hanterat krisen, speciellt när det gäller bankerna ING och Fortis.

Inför denna utredning finns ett stort intresse för att titta på hur Ferdinand Pecora gick till väga när han utredde Wall Streets kriminella girighet under Roosevelt-regeringens första år i början på 1930-talet.