Utskottsordförande i folketinget kräver "Pecorakommission"

En vecka efter det att Helga Zepp-LaRouche besökte Köpenhamn, där hon uppmanade politiker att tillsätta en "Pecorakommission" och sätta tillbaka frågan om ett Nytt Bretton Woods på agendan, efterlyste Frank Aaen, folketingsledamot för den vänsterinriktade Enhetslistan, en parlamentarisk kommission för att utreda orsakerna till finanskrisen, och vem som bär ansvaret för den.

Aaen gjorde sitt utspel i samband med Enhetslistans landsmöte. Enligt den danska radions nyhetsrapportering den 9 maj sa Aaen att han hämtat inspiration från kommissionen som tillsatts på Island. Aaen är Enhetslistan ekonomiska talesman och ordförande för det utskott i folketinget, det politisk-ekonomiska utskottet, som representanter för Schillerinstitutet har framträtt inför vid tre olika tillfällen och bl.a. talat om behovet av en Pecorakommission, och att man borde bjuda in Lyndon LaRouche till Danmark, för att tala med folketingsledamöterna om orsakerna till krisen och hur den kan lösas.

Under sitt besök i Köpenhamn höll Helga Zepp-LaRouche två privata möten med folketingsledamöter, där frågan om att tillsätta en dansk "Pecorakommission" stod i centrum. Schillerinstitutet skickade brev med krav på en Pecorakommission till ledarna för de sju folketingspartierna, till enskilda ledamöter och till berörda ministrar, och försökte också komma i kontakt med dem per telefon. De stora dagstidningarna ringdes upp och hela den internationella pressen informerades med mejl. Alla ambassaderna kontaktades personligen och med mejl.

I radions nyhetsprogram spelades den del av Aaens tal upp, där han sa att det inte handlar om att jaga styrelseordföranden för den största danska banken, eller den förre näringsministern för att han spelade golf samtidigt som han lät bankerna få allt lösare tyglar – det är väljarnas sak – utan om att sätta fokus på det system som har skapat denna kris. När han intervjuades i TV sa Aaen att det viktiga är att undersöka systemet som har orsakat krisen, inklusive avregleringen av bankerna. Bara tre folketingsledamöter röstade nej till det senaste danska räddningspaketet för bankerna och Aaen var en av dem.

Enligt den danska radion har de danska Socialdemokraternas finanspolitiska talesman, Martin Boedskov, ställt sig bakom Aaens utspel, med motiveringen att det är viktigt för framtiden att ta reda på vad som ledde fram till krisen. Schillerinstitutet i Danmark, som är kända där som "finanskrisfolket", intensifierar nu sin mobilisering.