USA-kongressen ökar trycket för ny Pecora

Det ser verkligen ut som att trycket i USA ökar för att få igång en Pecoraundersökning av hur finansvärldens oegentligheter förvärrat den ekonomiska krisen. Representanthusets version av senatens "Lagförslag om bedrägeribekämpning för återhämtning" (Fraud Enforcement of Recovery Act - FERA) ska diskuteras denna vecka, och ledande personer i Representanthuset menar att diskussionen kommer att leda till en omröstning om en undersökningskommission à la Pecora. Detta enligt uppgifter från Bloombergs nyheter den 3 maj.

Representtanthusets beslut måste jämkas med senatens förslag för att tillsätta en ny Pecorakommission. Senatsförslaget finns i form av ett tillägg till FERA. Senatorerna Byron Dorgan, demokrat, och John McCain, republikan, sponsrar tilläggsförslaget som föreslår att en av Senaten utvald kommitte får rätt att sätta igång en sådan undersökning och att kalla vilka personer som så önskas till förhör. I ett annat tillägg till Senatens förslag som senatorerna Johnny Isakson, republikan, och Kent Conrad, demokrat, sponsrar, föreslås att en undersökningskommission ska tillsättas, men oberoende av Senaten.

Representanthusets demokrat John Dingell lämnade redan den 21 april in ett förslag (resolution 345) som liknar det från Dorgan och McCain. Den 24 april skickade han ett brev till representanthusets ordförande, Nancy Pelosi, och bad henne att påskynda dess behandling i House Rules Committtee: „Vi måste, precis som våra föregångare efter börskraschen 1929, sätta igång att undersöka den vidriga praxis från finansindustrin som har lett vår nation till en ekonomisk ruin av jättelika proportioner och sätta in åtgärder för att förhindra att de upprepas." Dingell påpekade att hans förslag innebär att en kommitte, utvald av representanthuset och sammansatt av personer från rättsväsendet tillsätts. Enligt Dingell skulle en sådan kommission "samla fakta i syfte att skapa nya lagar som återinför strikta regleringar för finansindustrin."

Så skall det låta!