Kräv Pecoraundersökning av vad bankerna gjorde i Lettland!

Den svenska TV-dokumentären Bankfällan (se den här) har för hela folket tydligt beskrivit hur de svenska bankerna störtat hela Lettland i en grym ekonomisk kris. I dramatiska bilder från ett psykiatriskt sjukhus kunde de svenska TV-tittarna se några av de hjälplösa patienter som skall kastas ut på gatan eftersom Lettlands regering tvingas dra ned statsbudgeten med 40 procent och till 2013 skall stänga hälften av landets sjukus. TV-tittarna fick möta de outhärdliga blickarna från utmärglade, psyksjuka patienter, som nu skall dö för att tillfälligt rädda svenska värdepaper. Om inte denna fascistiska politik mot grannlandet Lettland stoppas nu kommer även våra gamla och sjuka snart att gå samma öde till mötes, när den svenska bankkrisen kräver ytterligare offer. Detta skrivbordsmord på de svagaste blir priset om inte bankerna både i Lettland och Sverige omedelbart befrias från sina bördor av ruttna värdepapper genom ett konkursförfarande och med sina friska delar återöppnas dagen därefter som fungerande, bra banker.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kräver att Riksdagen omedelbart startar en Pecorakommission och kallar alla dem som intervjuades i TV-dokumentären att vittna. Denna inledande utredning av vad bankerna gjorde borde följas upp med ytterligare frågor:

• Alla ruttna lån som gavs ut i Baltikum - var finns de idag?

• I vilken grad har de ruttna Baltlånen strimlats och ompaketerats för att säljas vidare som strukturerade produkter?

• Vilka kundkategorier har lurats att placera kapital i de svenska bankernas pyramidspel i Baltikum?

• Vilka argument använde de svenska bankerna för att sälja Baltlånen vidare?

• Hur stor andel av förtjänsten på Baltlånen tog bankerna in genom värdepapperiseringen?

• Hur mycket andra värdepapper är förgiftade av de ruttna Baltlånen?

• Hur lång tid kan det ta, innan de ruttna Baltlånen är utsorterade och bankerna kan fungera igen?

• Går det överhuvudtaget att skilja ut Baltlånen utan ett konkursförfarande med långa rättsliga processer?

Och så vidare...