Elke Fimmen (BüSo) om dårarna runt Obama

Den 21 april höll Europeiska arbetarpartiet - EAP sitt upptaktsmöte inför valet till Europaparlamentet, som äger rum den 7 juni.

En speciellt inbjuden gästtalare var Elke Fimmen, som är vice ordförande för EAP:s tyska systerparti Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo). I sitt tal, som alla vetgiriga och humanistiskt sinnade svenskar bör lyssna på, gick hon igenom vad det är för galna ekonomer som president Barack Obama har omgett sig med och som riskerar att haverera hela hans presidentskap. Dessa s.k. behavioristiska ekonomer ser den ekonomiska krisen som orsakad av psykologisk irrationalitet, vilket gör att den också kan botas av individuella beteendeförändringar. Det är detta som Obamas kampanjtema om förändring (Change) håller på att utmynna i, med hans ständiga uppmaningar att alla skall göra små privata förändringar som t.ex. att byta glödlampor, i stället för att han själv tar itu med bankerna och finanskrisen.

Elke Fimmen betonade att vårt främsta vapen mot detta psykologiserande av ekonomin, är att använda LaRouches begrepp om kreativitet som grunden för att höja produktiviteten i ekonomin. Endast genom att på ett rigoröst sätt tillämpa denna verkliga kreativitet, går det att såga sig igenom Obamaadministrationens ordflöden. Hon uppmanade alla att nu verkligen ta tillfället i akt och mobilisera folkets organiska ledare, så att landet börjar ta itu med krisen.


Rösta på EAP i EU-valet den 7 juni! larouche.se/eu2009

Här kan du läsa mer om de behavioristiska dårarna i Europa, bl.a. om Magnus Johannesson på Handelshögskolan och hans galna tes om hormonsvängningars effekt på ekonomin.

Seriösa medborgare, som inte vill se sina skattepengar gå till att hjärntvätta studenter på moraliskt och intellektuellt bankrutta universitet i inkompetenta hopkok, kan i stället läsa den diagnos som Lyndon LaRouche ställt på dessa kvackademiska ekonomer: Varför ekonomerna gick bet: Ekonomi och kreativitet

Då blir lösningen på krisen också möjlig: Ett nytt Bretton Woods