Twitter och Facebook i oligarkins tjänst

De våldsamma protesterna nyligen i Moldaviens huvudstad Chisinau, har nu fått epitetet "Twitterrevolutionen". Blixtupploppen ägde rum utanför regeringsbyggnaden i Chisinau dagen efter att Kommunistpartiet hade vunnit parlamentsvalet. 10.000 förövare, de flesta var i 20- årsåldern från Moldavien och andra Europeiska länder hade blixtsnabbt samlats med hjälp av twitter i  mobiltelefonerna.

Namnet "Twitterrevolutionen" dök först upp i en artikel om Moldavienprotesterna, skriven av Evgeny Morozov i magasinet Foreign Policy den 17 april. Morozov, född i Vitryssland, är för närvarande en aktiv medlem av George Soros Open Society Institute i New York och är styrelsemedlem i institutets informationsprogram, vars syfte är att studera hur Internet kan användas för att främja "demokratirörelser" i "slutna samhällen" och på så sätt kunna störta "auktoritära regimer". I artikeln skryter Morozov öppet med att det finns fyra s.k. auktoritära stater på informationsprogrammets lista: Tajikistan, Moldavien, Syrien och Thailand. Denne av Soros sponsrade provokatör och agent skryter öppet på sin blogg, att dessa är "platser som jag ofta besöker" för att studera de möjligheter som finns i landet,  om hur dess informationsteknologi och tillgång till Internet kan störta dessa "auktoritära regimer".

Soros och maffian kring Open Society går nu ut öppet ut med att de på Jakobinsk väg vill destabilisera de regimer som är bland Londons måltavlor. I mars publicerade huvudpublikationen för Londons finansoligarki, The Economist, en ekonomisk underrättelserapport som just stödjer sådana globala revolter av Jakobinskt märke. Rapporten hade den provocerande titeln "Manning the Barricades".

Soros, miljardären, hedgefondspekulanten och självbekände nazistkollaboratören, är en brittisk agent. Han övervakas och kontrolleras av Lord Malloch-Brown som, fram tills nyligen var vice ordförande i Open Society Institute och även ställföreträdande direktör för Soros egen hedgefond, och nu är minister för Brittiska samväldesdepartementet.

Blixtupplopp

I sin artikel i Foreign Policy så pekar Morozov på de upplopp som nyligen ägde rum i Grekland och sedan spred sig till resten av Europa som tydliga exempel på hur Twitter användes för att starta "blixtupplopp" eller "spontana nätverksprotester". Dessa, skriver han, i artikeln "Rioters of the world unite" i The Economist från december 2008, är nu den nya vågen av protestmetoder och ska komma att ersätta de nu utdaterade och i förväg planerade "standarförfarandet" för protester som tidigare har ägt rum utanför ekonomiska stormöten, som de vi minns från Genua och Seattle.

Morozovs artikel i Foreign Policy hänvisar till metoderna utvecklats i studier gjorda av Berkman Center vid Harvard på användandet av den "teknologi" som användes i den, av Soros sponsrade, Orangea Revolutionen som ägde rum i Ukraina för fem år sedan. I slutet av artikeln skriver han ett förslag för hur de protester, som ägt rum i Moldavien, "utgör en bra möjlighet för fallstudier som jag hoppas att akademiska institutioner som Berkman Center vid Harvard och andra kommer att ta till sig och undersöka i detalj". I en blogg som går under namnet openDemocracy, vilken huserar i England, nämner Morozov även där Berkman Center for Internet and Society, som för övrigt är en tankesmedja kopplad till Harvard. Han säger att centret "i nuläget använder sig av storskaliga ekonometriska modeller för att observera hur tillgängligheten till Internet är kopplat till politisk instabilitet". Deras studie visar på att "en ökad tillgänglighet av mobiltelefoner ökar sannolikheten (åtminstone uppfattad av allmänheten) att regeringen kan komma att störtas med våldsamma medel".

Harvardrapporten hänvisar till "the Two-Step Flow Theory" skapad av Paul Lazarsfeld, som för övrigt är kollega med cybernetikern och den intellektuelle fadern bakom dagens behavioristiska freakonomer, Kurt Lewin. Teorin är till hjälp för att skapa ett mönster av vilken effekt media har på samhället genom multipla "opinionsbildare" som var för sig har tillgång till ett närverk av "individer vilka är i kontakt med opinionsbildaren".

I pamfletten "Är Djävulen i din dator" från 2007, redogörs den långa historien i hur sådan "social ingenjörskonst" och "gruppsykologi" har använts för att hota stabiliteten i suveräna nationalstater. Titta i synnerhet närmare på artikeln "INSNA: 'Handmaidens of British Colonialism" av David Christie. Den innehåller viktigt underrättelsematerial för varje land som strävar efter att skydda sina respektive regeringars stabilitet från George Soros s.k. "demokratiska revolutioner" baserade på sociala nätverk vilka nu kommer att starta en global offensiv i instabilitetens tecken.

Lyndon LaRouche liknade dessa rörelsers organisation vid Dionysiska kulter. Twitter, detta senaste högteknologiska och direkta kommunikationssystem, som används för att aktivera ett stort antal människor i realtid via telefon och Internetlänkar, har anammats av den Brittiska underrättelseagenten Soros och dennes Jakobinska underhuggare för att skapa så mycket socialt kaos som möjligt. Kaoset ska främst skapas bland olika ungdomskulter, vars största drivkrafter är förtvivlan och ilska vilka har växt på grund av den globala ekonomiska och finansiella kollapsen. De som samlas genom Twitter på detta sätt är, som LaRocuhe har varnat för, Nietzscheanska, fascistiska och existentialistiska rörelser, som kan mobiliseras i samma stil som Hitlerjugend å oligarkiska intressens vägnar, vilka ungdomarna är totalt omedvetna om.