Hussein Askary (EAP) talade inför EU-valet

Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, valtalade den 21 april på det möte som Europeiska arbetarpartiet (EAP) höll i Hägerstensåsens Medborgarhus i Stockholm. Mötet var upptakt för EAP:s valkampanj inför valet till Europaparlamentet den 7 juni, där EAP deltar med en lista på 18 kandidater.

Hussein Askary inledde mötet med en parentation över Tore Fredin, som grundade LaRoucherörelsen i Sverige 1973 och fortsatte kämpa ända till sin död den 21 februari i år. Till minne av honom läste Astrid Sandmark upp Esaias Tegnérs odödliga, Schillerinspirerade dikt "Det Eviga".

I sitt tal uppmanade Hussein Askary mötesdeltagarna att tänka på hur de själva skulle kunna bli odödliga, som det enda sättet att få någonting gjort i för världen. Han gick igenom hur Lyndon LaRouche hade prognostiserat denna kris och hur han på grundval av sin metod kunde säga att det är ett systemsammanbrott som hotar civilisationen. Askary slog fast att bilindustrins värdefulla verktygsmaskinkapacitet kan räddas om all ledig kapacitet ställs om och staten drar igång en massiv satsning på infrastrukturprojekt. Han kunde själv rapportera från sin resa till Sudan och Afrikas största nu pågående utvecklingspojekt, Merowedammen i Nilen - en imponerande modell för vad dessa bilverkstäder och industriländerna skulle kunna betyda för Afrika och Tredje världen.

Kampanjsida för EU-valet: larouche.se/eu2009