EAP:s upptaktsmöte inför EU-valet (rapport)

Mötet den 21.4 i Hägerstensåsens Medborgarhus skedde mot bakgrunden av den mest katastrofala kollapsen av livsnödvändig produktion i mannaminne. Mötet var upptakt för EAP:s valkampanj inför valet till Europaparlamentet den 7 juni, där EAP deltar med en lista på 18 kandidater. Ordförande för EAP, och första namn på valsedeln, Hussein Askary talade på mötet tillsammans med Elke Fimmen, viceordförande för det tyska systerpartiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet - BüSo, som i Tyskland deltar i samma EU-val. LaRouches ungdomsrörelse - LYM representerades av andremannen på valsedeln Andreas Persson.

Hussein Askary inledde mötet med en parentation över Tore Fredin, som grundade LaRoucherörelsen i Sverige 1973 och fortsatte kämpa ända till sin död den 21 februari i år. Till minne av honom läste Astrid Sandmark upp Esaias Tegnérs odödliga, Schillerinspirerade dikt "Det Eviga".

I sitt tal till de drygt trettio deltagarna uppmanade Hussein Askary dem att tänka på hur de själva skulle kunna bli odödliga, som det enda sättet att få någonting gjort i för världen. Han gick igenom hur Lyndon LaRouche hade prognosticerat denna kris och hur han på grundval av sin metod kunde säga att det är ett systemsammanbrott som hotar civilisationen. Askary slog fast att bilindustrins värdefulla maskinverktygskapacitet kan räddas om all ledig kapacitet ställs om och staten drar igång en massiv satsning på infrastrukturprojekt. Han kunde själv rapportera från sin resa till Sudan och Afrikas största nu pågående utvecklingspojekt, Merrowedammen i Nilen - en imponerande modell för vad dessa bilverkstäder och industriländerna skulle kunna betyda för Afrika och Tredje världen.

Viceordföranden för BüSo, Elke Fimmen, passade på att gå igenom vad det är för galna ekonomer som president Barack Obama har omgett sig med och som riskerar att haverera hela hans presidentskap. Dessa s.k. behavioristiska ekonomer ser den ekonomiska krisen som orsakad av psykologisk irrationalitet, vilket gör att den också kan botas av individuella beteendeförändringar. Det är detta som Obamas kampanjtema om förändring (Change) håller på att utmynna i, med hans ständiga uppmaningar till alla skall göra små privata förändringar som t.ex. att byta glödlampor, i stället för att han själv tar itu med bankerna och finanskrisen. Elke Fimmen betonade att vårt främsta vapen mot detta psykologiserande av ekonomin, är att använda LaRouches begrepp om kreativitet som grunden för att höja produktiviteten i ekonomin. Endast genom att på ett rigoröst sätt tillämpa denna verkliga kreativitet, går det att såga sig igenom Obamaadministrationens ordflöden. Hon uppmanade alla att nu verkligen ta tillfället i akt och mobilisera folkets organiska ledare, så att landet börjar ta itu med krisen.

LYM-representanten Andreas Persson var mycket tydlig om varför man måste göra något.

– Skillnaden mellan ett industriland och ett u-land är förekomsten av industri, sa han och fortsatte:

–Om vi tillåter att industrin stänger, är vi inte ett industriland längre och kommer inte ha industrilandets lönenivåer och välfärdssystem, utan ett u-lands och då dör de flesta ganska snart.

– Du måste välja om du vill leva eller dö, sa han.

I den livliga diskussionen efter talen uppmanade Hussein Askary alla att se sig omkring i rummet och inse att det är dessa människor som är möjligheten att få fram en förändring i Sverige. Vi här har nu en vision, vilket inte finns i andra partier, och vi arbetar internationellt för att förändra den ekonomiska världsordning som Sverige är beroende av.

– Eftersom ingen annan organiserad kraft nu tar ansvar för att leda landet, måste EAP göra det, sa Askary.

Alla på mötet var ivriga att få se den nyutkomna EU-valpamfletten, som hade tryckts på fredagen innan mötet i 50.000 ex. Se här! Med denna pamflett kan vi ge alla väljare chansen att bekanta sig med LaRouches analysmetod och själva förstå vad som ledde till finanskollapsen så de får möjlighet att börja ingripa.

Det ger alla en chans att använda president Obamas 60-dagarsfrist för General Motors och Saab till att få igång den diskussion som kan rädda verkstäderna och den industriella kompetensen hos de 140.000 anställda i svenska fordonsindustrin. Om Sverige och EU skall kunna göra något för att rädda sina bilverkstäder och göra något för utveckling av Afrika, måste vi bryta med EU:s budgetrestriktioner i Maastrichtfördraget och få igång ett gigantiskt statligt investeringsprogram för att sätta all ledig kapacitet i full produktion.

Det blir då tydligt att de statliga räddningspaketen för finanssektorn bara är korrupta, hyperinflationära förberedelser för en keynesiansk fascistisk ekonomisk åtstramning. De kan stoppas av en världsvid rörelse för att, med undersökningskommissioner i Ferdinand Pecoras efterföljd, sätta strålkastarljuset på den korruption och det människoförakt som har tillåts breda ut sig i finansväsendet. Skriv på uppropet nu!

För mötesdeltagarna blev det tydligt att denna pamflett är verktyget som kan sätta fart på en seriös diskussion i EU-valet. På utvägen tog de därför med sig bunt efter bunt från den jättelika traven av tidningsbuntar som nästan blockerade utgången. Det kan du som läser detta också göra genom att beställa pamfletter eller genast skicka den vidare elektroniskt till alla som du tycker borde läsa den.

Se videor från mötet