LaRouche om svininfluensa och avfolkning

Under sin direktsända webcast den 28 april fick den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche följande fråga.

"Folk har följt vad du varnat för när det gäller avfolkning och att kollapsen av levnadsstandarden leder till en potentiell spridning av epidemier och pandemiska sjukdomar. Skulle du säga att det är det som vi möjligtvis ser just nu, med svininfluensan? Eller är detta bara ett försök att byta samtalsämne?"

LaRouche svarade:

Det finns många inslag i detta; några av dem är osäkra, men de är stora frågetecken som vi måste reda ut. Vi har inte några fullständiga svar.

Här har vi en politik som kommer från den brittiska monarkin, och från prins Philip, vars politik har varit att minska världens befolkning till färre än 2 miljarder människor. Detta är WWF:s politik; det är den gröna politiken. Den gröna politiken är att minska världens befolkning. Hur minskar man världens befolkning i så stor mängd så snabbt? Svält och epidemier. Brist på renhållning; svält och epidemiska sjukdomar.

Vad vi nu har är att de fysisk-ekonomiska förutsättningarna för en global pandemi existerar. De existerar på grund av den ekonomiska politik som USA fortfarande försvarar, under denna president, i dag! Så skulden för detta delas av den nuvarande amerikanska regeringen, för de gjorde inget för att göra motstånd mot det! ...

Spridningen av knarkepidemin är också en faktor, och problemet är att givet dessa faktorer och den naturliga effekten av dessa slags förhållanden som vi skapar ekonomiskt, genom den nuvarande ekonomiska politiken, skapas potentialen för en verklig global pandemi. Säg inte att "det kanske bara är detta". Vi säger inte så. Vi säger att vi här har allt som behövs för att antända en global pandemi. Säger vi att det kommer att bli en global pandemi? Nej. Säger vi att det har potentialen för att bli en global pandemi? Ja. Vi måste därför agera för att förhindra att det blir en global pandemi. Vi antar det värsta, och hoppas på det bästa; men vi måste arbeta för det bästa, inte bara hoppas på det....

läs hela svaret


Lyndon LaRouche talar i Washington D.C. den 28 april. Talet och diskussionen som följde (varifrån frågan om svininfluensan är hämtad) direktsändes på LaRouche PAC:s webbplats www.larouchepac.com och kan fortfarande ses i arkiverad form.