Pressgenombrott: Financial Times Tyskland föreslår Pecorakommission

LaRoucherörelsens intensiva massorganisering för att en undersökningskommission à la Pecora måste tillsättas även i Tyskland, har äntligen nått fram till några i mediavärlden. Den 21 april uppmanade den tyska upplagan av Financial Times världens regeringar att vara hårdare mot bankerna och att upphöra med de s k räddningspaketen. I stället måste regeringarna undersöka dessa bankers affärer:

"Det som saknas är ... den exekuterande, dvs en person som bearbetar bankkrisen åt skattebetalaren. I vårt land skulle det t ex vara intressant att få en inblick i affärsförhållandena mellan IKB och Deutsche Bank, eller mellan Hypo Real Estate och Deutsche Bank. Vad hände före och efter bankkollapsen? Var det så att den största banken tjänade på statens ingripande?"

"Det finns en historisk förebild som för närvarande åberopas i USA: Ferdinand Pecora, son till en siciliansk skomakare. Med början 1933 kartlade han den stora börskraschen för USA:s senat. Cigarrökande och minutiöst förberedd avslöjade den f d åklagaren fran New York den ena skandalen efter den andra. Han banade väg för regleringsföreskrifterna Glass-Steagall Act och Securities Exchange Act. Och det gjorde han lugnt och sakligt, utan huvudkåpa [utan att vara maskerad/förklädd --red.]."

Stöd vår mobilisering för en ny Pecorakommission även i Sverige!

Skriv på uppropet här!


Ferdinand Pecora i aktion!